SwPelczar_sentencje_male

MYŚL ŚW.J.S.PELCZARA NA DZIŚ:

Dziś jest piątek, 01.07.2016

Miłość jest to cnota nadprzyrodzona, od Boga wlana, mocą której miłujemy Boga jako najwyższe Dobro nade wszystko i dla Niego samego, a bliźniego tak jak siebie, ze względu na Boga. Jest ona owocem łaski. Sam Duch Święty daje nam cnotę miłości na chrzcie św. jako nasienie, które potem, przy pomocy Jego łaski i współdziałania z nią, wyrasta i dojrzewa. ŻD 2, 149-150

Ja, Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński (…) ofiarowuję i poświęcam Bogu (…) oraz Bogarodzicy zawsze Dziewicy bez zmazy poczętej serce moje, duszę moją (…) ciało moje, sobie samemu nic nie zostawiając, tak abym odtąd był w zupełności tegoż Wszechmogącego oraz Najświętszej Maryi Panny sługą – niewolnikiem.

Powyższe słowa wyszły z ust św. o. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego w momencie, gdy publicznie wyjawił swą decyzję związaną z założeniem nowego zakonu – Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Kim był ten ,,biały zakonnik”, którego imię weszło do dziejów historii Kościoła jako założyciela pierwszego zakonu męskiego w Polsce?

Urodził się 18 maja 1631 r. w Podegrodziu k. Starego Sącza w chłopskiej rodzinie, otrzymując na chrzcie imię Jan. Jak każde wiejskie dziecko podgórskich terenów, zaczął swoje dorastanie w jak najbardziej zwykły sposób – pasąc owce na łąkach. Opanowując żywy temperament i pokonując trudności związane z pochodzeniem społecznym zdobywał tajniki wiedzy kolejno w: Podegrodziu, kolegium jezuitów w Jarosławiu, kolegium pijarskim w Podolińcu i kolegiach jezuickich we Lwowie i w Rawie Mazowieckiej. Mając niezłe wykształcenie posiadał otwartą drogę do kariery społecznej. Podjął jednak decyzję służenia Bogu w zakonie pijarów. 2 lipca 1654 r. rozpoczął nowicjat, przyjmując imię Stanisław od Jezusa i Maryi. Pijarzy byli wówczas młodym, świeżo przybyłym do Polski zakonem. O wstąpieniu do nich zadecydował maryjny charakter zakonu.

W 1656 r. o. Papczyński złożył śluby zakonne, a w pięć lat później przyjął święcenia kapłańskie. Oddał się z zapałem pracy duszpasterskiej i wychowawczo-naukowej. Stał się też cenionym kaznodzieją oraz spowiednikiem. Z jego mądrości korzystała elita umysłowa Warszawy. Był m.in. spowiednikiem nuncjusza Antoniego Pignatellego, późniejszego papieża Innocentego XII.

Pomimo dużych sukcesów jego życie w zakonie stało się napięte przez fakt, że nie zgadzał się z tendencją łagodzenia reguły przez część zakonników. Wzrastała w nim też myśl założenia nowego zakonu, który by odpowiadał potrzebom polskiego społeczeństwa. Na własną prośbę został więc zwolniony w 1670 r. ze ślubów i niedługo potem przystąpił do nowego dzieła. W roku 1671 przywdział biały habit na cześć Niepokalanego Poczęcia Maryi i opracował “Regułę życia” dla przyszłego zakonu. W tym czasie napisał też dzieło ascetyczne “Templum Dei Mysticum” dla ludzi świeckich. Był to wynik jego przekonania, że nie tylko kapłani i osoby zakonne są wezwani do świętości. Dzieło to stało się jednym z najwybitniejszych w literaturze ascetycznej XVII w. Nie było zresztą jedynym jego autorstwa.

Pierwszy dom swojego instytutu zorganizował w 1673 r. w Puszczy Korabiewskiej k. Skierniewic. Przybyły na wizytację bp Jacek Święcicki zaaprobował wspólnotę żyjącą pod przewodnictwem o. Papczyńskiego. Datę tego wydarzenia (24 X 1673) uważa się za początek zakonu marianów. Z kolei bp poznański Stefan Wierzbowski, udzielając poparcia o. Stanisławowi, zaprosił go do Góry pod Warszawą, gdzie organizował właśnie święte miasto Mazowsza, tzw. Nową Jerozolimę. Tutaj marianie rozwinęli działalność apostolską wśród przybywających pielgrzymów, jak i w okolicznych parafiach. Sam o. Papczyński przemierzał okoliczne parafie głosząc kazania, katechizując i słuchając spowiedzi.

Ta praca apostolska (jak ją nazwał założyciel marianów – pomoc proboszczom), stała się jednym z trzech celów nowego zakonu. Dwa pierwsze to: szerzenie czci Matki Bożej Niepokalanej i modlitwa za dusze czyśćcowe. Z tą drugą wiązała się pewna łaska – o. Stanisław miewał, bowiem wizje czyśćca, w których zmarli prosili go o modlitwę. Sam uczestniczył też jako kapelan w wyprawie przeciw Turkom na Ukrainie i widział, jak żołnierze giną bez przygotowania. Sprawa modlitwy za zmarłych leżała mu mocno na sercu.

Sława jego świętości rozchodziła się szybko w okolicy, tak że wielkim szacunkiem darzył go nawet sam król Jan III Sobieski, który przyjął marianów pod swoją protekcję.

Wiele kontrowersji wywołał natomiast pierwszy z celów zakonu. Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi nie była wówczas jeszcze ujęta w dogmat, a teologowie dzielili się na jej zwolenników i przeciwników. Zakon Marianów był pierwszym w Kościele, który nosił takie wezwanie, jest zatem zrozumiałe, że nie przez wszystkich był mile widziany. W takim niezbyt sprzyjającym klimacie trzeba było jednak starać się o zatwierdzenie papieskie – marianie mieli bowiem dotąd jedynie aprobatę diecezjalną.

O. Stanisław wysłał w tym celu do Rzymu młodego o. Joachima od św. Anny Kozłowskiego. Udało się mu uzyskać aprobatę papieską, jednak nie na regułę o. Papczyńskiego, a na ,,Regułę 10 cnót Najświętszej Maryi Panny”. Wkrótce marianie, już jako zakon na prawie papieskim (od 1699), na czele z Założycielem, złożyli uroczyste śluby na nową regułę.

Od 1695 r. o. Papczyńskiego stopniowo opuszczały siły. Wkrótce nawiedziła go ciężka, wyniszczająca organizm choroba. 17 września 1701 r. przyszedł dla niego moment rozstania się z tym światem. Wcześniej przyjął jeszcze sakramenty z rąk pierwszego wyświęconego w zakonie kapłana – o. Józefa od Wszystkich Świętych. Udzielił też błogosławieństwa swoim synom zakonnym, otaczającym jego łoże, i wezwał ich do wiernego przestrzegania reguły oraz gorliwego niesienia pomocy zmarłym. Został pochowany w kościele Wieczerzy Pańskiej w Górze Kalwarii. Do jego grobu pielgrzymują dziś liczni wierni, prosząc za jego wstawiennictwem o łaski.

O. Papczyński był Bożym szaleńcem, bo do osiągnięcia świętości trzeba szaleństwa, szaleństwa obumierania sobie dla miłości Boga i bliźniego, umierania dla Bożej woli, która daje szczęście wieczne. Takie właśnie szaleństwo było udziałem błogosławionego Stanisława, który służbę Bogu i ludziom łączył z gorącym nabożeństwem do Niepokalanej. Mówił o niej na kazaniach, pisał w swoich dziełach. Na podobieństwo dawnych rycerzy, którzy deklarowali pragnienie obrony imienia ukochanej kobiety za cenę życia, uczynił “ślub krwi” oznaczający gotowość bronienia Jej czci nawet za cenę własnego życia. Nie tylko sławił Ją swoim życiem, ale powołał do istnienia zakon, który w sposób zespołowy i zorganizowany podjął to dzieło w Kościele.

 

Więcej: www.stanislawpapczynski.org

Do parafii należą ulice:

 • Bruna, Bystra, Chłędowskiego, Czecha, Dolna, Drzymały, Gajowa, Głęboka, Górna, Konfederatów Barskich, Krakusa, Kurpiowska, Kusocińskiego, Lecha, Litewska(część), Lwowska(do nr75), Macha, Małopolska, Marusarzówny, Mazurska, Michałowskiego, Modra, Morgowa (część), Nadbrzeżna, Nazimka, Na Skały, Na Stoku, Na Wzgórzu, Ogińskiego, Ogrodowa, Olchowa, Olszewskiego, Piętaka, Podhalańska, Pogodna, Polna, Południowa (nieparzyste), Sabały, Sadowa, Solskiego, Sobótki, Spółdzielcza, Stawowa, Sułkowskiego, Szczytowa, Szkolna, Ściegiennego, Światowida, Torfowa, Traugutta, Twardowskiego, Wawelska, Wandy, Wąwozowa, Wesoła, Witolda, Witwickiego, Wyżynna, Załęska (część), Zenitowa, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

Parafia w liczbach:

 • osób 6300
 • rodzin 1800

Odpust:

 • 19 stycznia -św. Józefa Sebastiana Pelczara
 • 18 maja – dzień kanonizacji

Kaplice na terenie parafii:

 • Kaplica szpitalna – Szpital Wojewódzki nr 2, ul. Lwowska pw. św. Brata Alberta
 • Kaplica Domu Pomocy Społecznej – ul. Załęska pw. Miłosierdzia Bożego

Numer konta:

 • Bank Zachodni WBK w Rzeszów nr konta 15150011001216500138380000

Księża, którzy pełnili posługę kapłańską w parafii:

 • Ks. Waldemar Dopart (1995 – 1999 )
 • Ks. Władysław Szwed ( 1997 – 1999 )
 • Ks. Piotr Sałek ( 1999 – 2002 )
 • Ks. Mariusz Fijałkiewicz ( 2000 – 2003 )
 • Ks. Piotr Sala ( 2002 – 2004 )
 • Ks. Paweł Kopeć (2003 – 2005 )
 • Ks. Wiesław Bednarz ( 1999 – 2005 )
 • Ks. Robert Śliwa ( 2005 – 2006 )
 • Ks. Piotr Roman ( 2004 – 2006 )
 • Ks. Jacek Biel ( 2006 – 2009 )
 • ks. Daniel Kosiba ()
 • Ks. Mariusz Matuszewski ( 2009 – 2014 )
 • Ks. Krzysztof Golas ( 2014 )
 • Ks. Krzysztof Wielgosz ( – 2015)

Parafie w naszym dekanacie, Dekanat Wschód:

Asystent kościelny strony internetowej

 • Proboszcz, ks. Stanisław Wójcik

Opieka techniczna, aktualizacja strony internetowej:

 • Marcin Czyrek

Strona istnieje od 5 czerwca 2005 roku.

19 września 2007 roku nasza strona przeszła pomyślnie wszystkie testy i została dodana przez administratora do Katalogu Wirtulanej Polski www.wp.pl.

W marcu 2016 roku strona przesła modernizacje i została przystosowana do nowych standardów. Jest dostpępna równiez na urządenia mobilne.

zd258Św. J. S. Pelczar żył w latach 1842-1924. Pochodził z Korczyny. Przez 25 lat służył Kościołowi jako biskup diecezji przemyskiej oraz pełnił obowiązki rektora Uniwersytetu Jagielońskiego, . Jest założycielem Zgromadzenia Sióstr Sercanek. W domu rodzinnym Pelczarów panowała atmosfera sprzyjająca rozwojowi ducha maryjnego wśród dzieci. Matka każde dziecko tuż po urodzinach ofiarowała Matce Najświętszej. Pelczarowie najczęściej pielgrzymowali do Starej Wsi, gdyż było to sanktuarium najbliższe. Pielgrzymowali również do sanktuarium leżajskiego. Matka w domu uczyła dzieci pieśni i modlitw maryjnych. Józef, jako 11-letni chłopiec, pielgrzymował po raz pierwszy do sanktuarium Matki Bożej w Leżajsku w 100. rocznicę koronacji Obrazu. Tę pielgrzymkę zapamiętał i często ją wspominał jako ważne przeżycie duchowe. W latach późniejszych swego życia często powracał do tego sanktuarium, zwłaszcza w chwilach podejmowania trudnych decyzji i wyrażenia dziękczynienia. Lata młodości Świętego łączą się z ważnymi wydarzeniami w dziejach naszej Ojczyzny. Cześć oddawana Matce Bożej Królowej Polski wypływa z ducha patriotycznego, który również cechował Świętego od wczesnej młodości. Maryja w oczach św. bp. Pelczara to Królowa na wielu stolicach. Sam koronował i uczestniczył w koronacjach wielu obrazów w diecezji i poza nią. W Starej Wsi podczas uroczystości koronacyjnych wygłosił kazanie maryjne, które było wzorem dla późniejszych kazań oraz listów pasterskich. 10 czerwca 1991 r. Ojciec Święty Jan Paweł II na Rzeszowskich Błoniach dokonał beatyfikacji Biskupa Pelczara, a w rok później ogłosił go patronem diecezji rzeszowskiej. 18 maja 2003 roku na Placu św. Piotra w Rzymie Jan Paweł II bł. Józefa Sebastiana Pelczara wyniósł do godności świętego.


Relikwiarz św.J.S.Pelczara wykonany przez S.Stopyrę wg. własnego projektu.
Linki:

Strona Sióstr Sercanek >>>

CHRZEST

   Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…
(Mt 28, 19).

   Chrzest Święty jest to sakrament ustanowiony przez Jezusa Chrystusa na zgładzenie grzechu pierworodnego i grzechów uczynkowych przed chrztem popełnionych (o ile chrzest przyjmuja dorośli.) Chrzest łączy nas z Chrystusem Panem i udziela łaski, przez którą człowiek otrzymuje dziecięctwo Boże i należy odtąd do Kościoła. Udziela się chrztu w pierwszych miesiącach po urodzeniu dziecka. W obrzędzie chrztu powinni brać udział oprócz rodziców chrzestnych i krewnych również ojciec i matka dziecka. Rodzicami chcrzestnymi moga być tylko bierzmowani i praktykujący katolicy. Mają oni wraz z rodzicami naturalnymi dbać o katolickie wychowanie swego chrześniaka, a także w miarę możliwości świadkami przy bierzmowaniu. Przygotowanie do sakramentu chrztu św. obejmuje:

 • zgłoszenie pragnienia ochrzczenia dziecka przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem, którego dokonują jego rodzice lub prawni opiekunowie,

Wymagane dokumenty i informacje:

  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii
  • nazwiska i imiona chrzestnych z adresem zamieszkania wraz z zaświadczeniem z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami,

Sakramentu chrztu świętego udzielamy w naszej parafii w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12.00.

 

BIERZMOWANIE

   Wkładali (Apostołowie) na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego…
(Dz 8, 14-17).

   Sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej jest bierzmowanie; w nim Chrystus udziela nam swojego Ducha Św. Sakrament ten powinien przyjąc każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąc sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio pouczonym i zdolnym do odnowienia przyrzeczeń chrzecielnych. Bierzmowania udziela biskup ( w niektórych przypadkach może każdy kapłan ). Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy to jest niemożliwe, wówczas inni wierzący praktyykujący i bierzmowany katolik lub sami rodzice. Świadek kładzie rękę na prawym ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

Do sakramentu bierzmowania przystepuja uczniowie III klas gimnazjum. Kandydaci do bierzmowania uczestniczą w spotkaniach raz w tygodniu w/g ustalonego harmonogramu.

Kandydaci do bierzmowania zapisują się u ks. Proboszcza, a potem uczestniczą w całorocznym kursie przygotowujacym do tego sakramentu.

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT, MSZA ŚWIĘTA

   Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za Was będzie wydane…
(Łk 22, 19-20)

SAKRAMENT POKUTY

   Weźmijcie Ducha Świętego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane…
(J 20, 22-23).

   Z sakramentu pokuty można skorzystać: każdego dnia przed mszą poranną o g. 7.00 oraz wieczorną o g.18.00 (w pierwszy czwartek miesiąca od g.17.00 i pierwszy piątek od g.16.00).

NAMASZCZENIE CHORYCH

   Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone …
(Jk 5, 14-15).

   Sakrament namaszczenia chorych ustanowił Zbawiciel dla ulgi duszy i ciała w niebezpiecznej chorobie. Nie jest on zatem, jak wielu błędnie sądzi sakramentem umierających. Stąd należy wzywać kapłana dość wcześnie, kiedy chory jest jeszcze prztomny i może dobrze sie wyspowiadać, przyjąć Komunie św. (wiatyk) oraz święte namaszczenie.

W każdej chwili można wezwać kapłana by udzielił sakramentu chorych. Wystarczy zadzwonić na parafię. W I piątek każdego miesiąca odwiedzamy naszych chorych w ich domach. Trzeba wcześniej zgłosić chorego w kancelarii lub w zakrystii.

SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ
( WIĘCEJ… )

   To czyńcie na moją pamiątkę …
(Łk 22, 19).

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

   Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi».
(Rdz 1,27-28).

   Każde małżeństwo, zawarte jako trwała współnota życia mężczyzny i kobiety posiada swoją godność i jest z natury dobre, bo jest ustanowione przez Stwórcę nieba i ziemi.

Przygotowanie do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego obejmuje:

 • spotkania z duszpasterzem w kancelarii parafialnej,
 • zaświadczenie z USC o braku przeszkód ( ślub konkordatowy ),
 • trzy nauki przedślubne,
 • trzy spotkania w poradnictwie rodzinnym.

   W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, narzeczeni (z których przynajmniej jedno z nich zamieszkuje na terenie tej parafii) zgłaszają się do kancelarii parafialnej, przynajmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

   Zgodnie z prawem kościelnym i polskim państwowym, małżeństwo mogą zawrzeć strony, mężczyzna i kobieta. Jeśli narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo w tutejszym kościele parafialnym, a żadna ze stron nie mieszka na terenie tej parafii, wszelkie sprawy załatwia się w kancelarii parafialnej, jednej ze stron, tam zgłaszając swój zamiar dotyczący ewentualnego miejsca zawarcia małżeństwa.

Termin rozpoczęcia katechez przedmałżeńskich
w niektórych parafiach Rzeszowa
Parafia Termin
Pobitno, Św.J.S.Pelczara I sobota W. Postu
Fara listopad
Staromieście, św.Józefa kwiecień
Bożego Ciała grudzień
Chystusa Króla wrzesień
MB Saletyńskiej luty
Podwyższenia Krzyża Świętego styczeń
św.Judy Tadeusza maj
MB Królowej Polski październik
Św.Michała marzec
MB Różańcowej czerwiec
Bożego Ciała grudzień
Termin rozpoczęcia katechez przedślubnych
w nietórych parafiach Rzeszowa
Parafia Konferecje
Fara I czwartek m-ca, godz. 17.00
Staromieście III czwartek m-ca, godz.17.00
Bożego Ciała I środa m-ca, godz.19.00
Chystusa Króla I niedziela m-ca, godz. 10.30
MB Saletyńskiej I wtorek m-ca, godz.18.00
Rzeszów-Słocina I pon. m-ca, godz. 18.30
Podwyższenia Krzyża Świętego III środa m-ca, godz. 16.00
św.Judy Tadeusza III wtorek m-ca, godz. 18.00
MB Królowej Polski I środa m-ca, godz. 18.00

www.rodzina.rzeszow.pl
Żródło: Kuria Diecezjalna w Rzeszowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 46,
tel. 017 852 97 47
parafia@pelczar.rzeszow.pl

Kancelaria Parafialna:

 • Czynna codziennie 8.00 – 9.00, lub bezpośrednio po mszy św. wieczornej.
 • W soboty wieczorem, niedziele i uroczystości nieczynna.

Duszpasterze:

 • Proboszcz
  Ks. Stanisław Wójcik 
 • Rezydent
  Ks. Mariusz Nowak – proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Rzeszowie
 • Wikariusz
  Ks. Kołodziej Tomasz
 • Wikariusz
  Ks. Marek Draus
 • Wikariusz
  Ks. Stachnik Marcin
 • Kapelani Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2
  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie:

  Ks. Jacek Kaszycki
  Ks. Bogusław Bembenik

Kontakt telefoniczny z Kapelanem dyżurnym – za pośrednictwem centrali telefonicznej Klinicznego Szpitala:

Gdy dzwonimy spoza Szpitala: Tel. (17) 86-64-800
Gdy dzwonimy ze Szpitala, posługując się aparatem telefonicznym szpitalnym: Tel. 800

Opieka techniczna, aktualizacja strony internetowej:

 • Marcin Czyrek

Facebook