Kościół Józefa Sebastiana Pelczara

Myśl św.J.S.Pelczara na dziś:

Jeżeli miłujemy bliźniego dlatego, że on nas miłuje i przynosi nam jakąś korzyść, np. zysk, przyjemność lub zaszczyt, to taka miłość jest nam wspólna ze zwierzętami. Jeżeli miłujemy go dla jakiegoś dobra, które w nim spostrzegamy, np. zalety ciała lub ducha, to taka miłość jest nam wspólna z poganami. Ani jedna, ani druga nie jest miłością prawdziwą, bo opiera się na ziemskich pobudkach. Prawdziwa miłość miłuje w Bogu i dla Boga, a więc dlatego, że Bóg tak chce, że bliźni jest miły Bogu, że Bóg jest w nim. ŻD 2, 225-226

Czas wakacji

Odpoczynek pozwala sprowadzić do właściwych proporcji codzienne troski i zajęcia: rzeczy materialne, o które tak bardzo zabiegamy, ustępują miejsca wartościom duchowym (…) Możemy także odkryć na nowo i zachwycić się głęboko pięknem przyrody, zbyt często niszczonym przez ludzką żądzę panowania, która zwraca się przeciw samemu człowiekowi [Jan Paweł II List apostolski "Dies Domini"]

    Upragniony czas wakacji, urlopów, dłuższych lub krótszych wyjazdów skłania do refleksji nad sensem wypoczynku.Zgodnie z Księgą Rodzaju odpoczynek należy zaliczyć do "rzeczy świętych", ponieważ dzięki niemu można się oderwać od rytmu zajęć i uświadomić sobie, że Bóg jest Panem wszystkiego. Dzięki odpoczynkowi nabieramy nowych sił fizycznych i duchowych, ale także uświadamiamy sobie, że to nie my jesteśmy w centrum świata, w rzeczywistości jesteśmy bowiem zależni od Pana. Wypoczynek pozwala odkryć, kim jesteśmy i jakie są motywy naszego działania. Człowiek nie potrzebuje wypoczynku, aby uwolnić się od pracy, ale aby się w niej odnowić.

Odpocznij w czasie wakacji. Zobacz, że trawa jest zielona, że niebo jest niebieskie, że po niebie wędrują białe obłoki. Idź wśród zbóż, po których wiatr chodzi. Połóż się nad brzegiem morza i słuchaj jak ono szumi…odkryj Boga w przyrodzie. Może chcesz spędzić ten czas inaczej. Masz do tego prawo, ale obyś tylko odnalazł siebie, obyś uchwycił swój rytm, odzyskał spokojne spojrzenie na siebie, na ludzi, na sprawy, na świat - abyś znowu poczuł się wolny...

© Parafia rzymskokatolicka pw. św. J.S.Pelczara, Rzeszów - Pobitno
realizacja: MRESINET