Kościół Józefa Sebastiana Pelczara

Myśl św.J.S.Pelczara na dziś:

Sama modlitwa nie wystarczy. Trzeba nadto oczyszczać duszę, wystrzegając się nie tylko grzechów śmiertelnych, które odbierają duszy łaskę uświęcającą a z nią miłość Bożą, ale także powszednich, które osłabiają tę miłość. W tym celu módl się codziennie, zwłaszcza po Komunii św.: „Nie dozwól, Panie, abym przez grzech śmiertelny odłączył się od Ciebie, bo lepiej dla mnie umrzeć niż zgrzeszyć”. Strzeż mnie także od grzechów powszednich, zwłaszcza popełnianych rozmyślnie i z przywiązaniem. ŻD 3, 239

ADWENTAdwent to czas rozpoczynający nowy rok liturgiczny. W języku łacińskim słowo „adventus” oznacza „przyjście”. Oznacza radosny czas przygotowania do Narodzenia Pańskiego, w którym wspomina się pierwsze przyjście Jezusa a równocześnie oczekuje się ponownego Jego przyjścia na ziemię. Aby dobrze, świadomie po chrześcijańsku przeżyć Święta Bożego Narodzenia trzeba zacząć od głębokiego przeżycia adwentu. Niech będzie to czas intensywniejszej modlitwy osobistej, refleksji, zastanowienia nad własnym życiem.


Adwentowa symbolika

W adwentowym oczekiwaniu poprzez cztery kolejne tygodnie towarzyszy nam wiele symboli i znaków dobrze nam znanych, ale nie zawsze rozumiemy ich znaczenie:
Roraty to odprawiana każdego powszedniego dnia Msza św. ku czci Najświętszej Maryi Panny. W pieśni roratniej Zbawiciel, którego narodzin oczekujemy, jest porównany do rosy, która spadnie z nieba. Podczas Mszy świętej roratniej przy ołtarzu pali się świeca roratnia, ozdobiona białą lub błękitną wstążką. Symbolizuje ona Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Zbawiciela. Msza święta roratnia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach, świece lampionów stopniowo rozświetlają panujące ciemności, dopiero z radosnym śpiewem „Chwała na wysokości Bogu” zapalają się światła w świątyni. Ma to również swoją symboliczna wymowę: ciemności mają przypominać nam, że dopiero przyjście Syna Bożego – „Światłości świata”, rozproszyło ciemności grzechu, w jakich trwał człowieka od czasu wygnania z raju.
Jeszcze jednym wymownym symbolem jest wieniec adwentowy z czterema świecami, który zwykle znajduje się w kościele przy samym ołtarzu (świece mogą być również ustawione inaczej, ale zawsze cztery). W kolejne niedziele adwentu zapala się kolejne świece. Symbolika wieńca jest bardzo wymowna, jego światło i zieleń oznaczają pełną nadziei wspólnotę, która w miłości i radości oczekuje przyjścia Zbawiciela. W każdym kolejnym tygodniu, kiedy pali się już więcej świec światło jest mocniejsze – narodzenie Mesjasza coraz bliższe.

Warto wprowadzić zwyczaj aby adwentowy wieniec był również w naszych domach i aby przy nim gromadziła się na modlitwie cała rodzina. Wtedy ten czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia będzie czasem porozumienia i zjednoczenia w miłości - będzie to piękny początek podjęcia myśli przewodniej rozpoczętego roku liturgicznego „W komunii z Bogiem”

© Parafia rzymskokatolicka pw. św. J.S.Pelczara, Rzeszów - Pobitno
realizacja: MRESINET