Kościół Józefa Sebastiana Pelczara

Myśl św.J.S.Pelczara na dziś:

Na skutek grzechu pierworodnego jest w nas podwójne życie: jedno płynie z zepsutej natury, drugie z łaski Bożej. Pierwsze jest życiem zmysłowości, pychy i samolubstwa, o którym mówi św. Paweł: „W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach” (Rz 7, 23). Drugie to życie wiary, umartwienia, czystości, pokory i miłości, życie według Chrystusa Pana, o którym mówi ten sam Apostoł: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Gal 2, 20). ŻD 1, 358

VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny w Rzeszowe

Od 18 do 25 kwietnia 2015 r. będziemy przeżywać VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny. W ramach obchodów Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej, Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, Stowarzyszenie Civitas Christiana, Fundacja Libertas Culturae, Rycerze Kolumba i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej zapraszają na trzy spotkania:

18 kwietnia 2015 r. o godz. 18.30 w kościele św. Krzyża przy ul. 3 maja w Rzeszowie: Msza św. i maraton czytania Pisma świętego do godz. 24.00

19 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 w katedrze rzeszowskiej: Msza św. pod przewodnictwem bp. Kazimierza Górnego, o godz. 10.00 w Auli Papieskiej wykład ks. dr. hab. Jacentego Majsteja pt. "Pan Zmartwychwstał i żyje. Wiarygodność zmartwychwstania w Nowym Testamencie".

25 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym przy ul. Witolda w Rzeszowie - sympozjum biblijne "Biblia a współczesne problemy rodziny".

Na podstawie www.diecezja.rzeszow.pl

© Parafia rzymskokatolicka pw. św. J.S.Pelczara, Rzeszów - Pobitno
realizacja: MRESINET