Kościół Józefa Sebastiana Pelczara

Myśl św.J.S.Pelczara na dziś:

Środkiem, który krzyżuje niejako naszą wolę jest cierpienie, dlatego krzyżem w znaczeniu duchowym nazywamy wszelkie cierpienia duszy lub ciała. Krzyż jest udziałem wszystkich ludzi; wyciosał go bowiem nasz praojciec Adam z drzewa, z którego zerwał zakazany owoc i włożył na barki wszystkich swoich dzieci. Przede wszystkim krzyż jest udziałem wszystkich chrześcijan. Odkąd nasz Mistrz i Zbawiciel wstąpił na krzyż, a z krzyża do chwały, nie ma dla Jego uczniów innej drogi życia i zbawienia prócz krzyża. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem (Łk 14, 27). ŻD 2, 398; 400Czas wakacji


Odpoczynek pozwala sprowadzić do właściwych proporcji codzienne troski i zajęcia: rzeczy materialne, o które tak bardzo zabiegamy, ustępują miejsca wartościom duchowym (…) Możemy także odkryć na nowo i zachwycić się głęboko pięknem przyrody, zbyt często niszczonym przez ludzką żądzę panowania, która zwraca się przeciw samemu człowiekowi [Jan Paweł II List apostolski "Dies Domini"]

    Upragniony czas wakacji, urlopów, dłuższych lub krótszych wyjazdów skłania do refleksji nad sensem wypoczynku.Zgodnie z Księgą Rodzaju odpoczynek należy zaliczyć do "rzeczy świętych", ponieważ dzięki niemu można się oderwać od rytmu zajęć i uświadomić sobie, że Bóg jest Panem wszystkiego. Dzięki odpoczynkowi nabieramy nowych sił fizycznych i duchowych, ale także uświadamiamy sobie, że to nie my jesteśmy w centrum świata, w rzeczywistości jesteśmy bowiem zależni od Pana. Wypoczynek pozwala odkryć, kim jesteśmy i jakie są motywy naszego działania. Człowiek nie potrzebuje wypoczynku, aby uwolnić się od pracy, ale aby się w niej odnowić.

Odpocznij w czasie wakacji. Zobacz, że trawa jest zielona, że niebo jest niebieskie, że po niebie wędrują białe obłoki. Idź wśród zbóż, po których wiatr chodzi. Połóż się nad brzegiem morza i słuchaj jak ono szumi…odkryj Boga w przyrodzie. Może chcesz spędzić ten czas inaczej. Masz do tego prawo, ale obyś tylko odnalazł siebie, obyś uchwycił swój rytm, odzyskał spokojne spojrzenie na siebie, na ludzi, na sprawy, na świat - abyś znowu poczuł się wolny...

© Parafia rzymskokatolicka pw. św. J.S.Pelczara, Rzeszów - Pobitno
realizacja: MRESINET