Kościół Józefa Sebastiana Pelczara

Myśl św.J.S.Pelczara na dziś:

Wielką potrzebą życia wewnętrznego jest skupienie. Obok miłości, nie ma nic potrzebniejszego niż skupienie. Byli święci, którzy nic nadzwyczajnego w życiu nie dokonali, ale nie było ani jednego, który by nie był człowiekiem skupionym i wewnętrznym. ŻD 1, 246

Wielki Post


Ecce Homo
Najpiękniejszy z ludzkich synów,
Jezu Chryste Miłosierny,
Twa korona nie z wawrzynuu,
lecz z raniących czoło cierni,
płaszcz królewski nie z soboli,
ale z Twojej krwi szkarłatu.
Oto człowiek, co z miłości
ofiarował życie światu.
Marek Skwarnicki

    Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post, który ma nas przygotować na Święto Zmartwychwstania. Zawsze gdy chcemy dobrze i owocnie przeżyć jakieś wydarzenie, musimy się na nie przygotować. Dlatego też do tych najważniejszych świąt przygotowujemy się przez czterdzieści dni pokuty i umartwienia, na wzór Jezusa Chrystusa, który przed rozpoczęciem swojej nauczycielskiej działalności przebywał 40 dni na pustyni, poszcząc i modląc się.

    Liczba 40 ma również inną symbolikę, związaną z wędrówką Narodu Wybranego przez pustynię. 40 lat potrzebował Bóg, aby wychować nowe pokolenie Izraelitów, posłuszne Jego nakazom, przestrzegające Jego przykazań i pragnące żyć z Nim w przyjaźni.

     Dla katolików Wielki Post to czas intensywnego życia duchowego, zerwania z grzechem i nawrócenia do Boga, pokuty, walki z własnymi słabościami i z mocami zła.

     Posypanie głów popiołem oznacza, że uznajemy swoje winy i szczerze żałujemy za nie przed Bogiem. Trzeba przyznać się do grzechów i prosić Boga o przebaczenie - z wiarą, że największa jest Boża miłość, która nie odrzuca i nie poniża nigdy człowieka.

     Wypracowane przez Kościół środki pomocne do wewnętrznej przemiany człowieka to: post, jałmużna i modlitwa. Post ma na celu opanowanie siebie, nauczenie się wyrzeczenia nie tyle pokarmu, ale przede wszystkim tego co nas uzależnia: alkohol, tytoń, język, telewizja - ma nauczyć mówienia pokusom "nie!".

     Jałmużna otwiera nas na ludzi, pozbyć się egoizmu, dostrzec innych i pomóc w ich potrzebach - dzięki temu człowiek może zbliżyć się do drugich, stworzyć wspólnotę.

     Modlitwa pozwala spotkać i zjednoczyć się z Bogiem - wejść w osobistą relację ze Stwórcą.

© Parafia rzymskokatolicka pw. św. J.S.Pelczara, Rzeszów - Pobitno
realizacja: MRESINET