MYŚL ŚW.J.S.PELCZARA NA DZIŚ: Dziś jest
Intencja, czyli pobudka, nadaje czynnościom różną wartość. Przedstawił to Apostoł Paweł mówiąc, że wszyscy budujemy na fundamencie wiary, lecz jedni kładą złoto, srebro i drogie kamienie, a inni drzewo, siano i słomę, które w dzień Pański będą spalone. ŻD 2, 566
Do parafii należą ulice:
 • Bruna, Bystra, Chłędowskiego, Czecha, Dolna, Drzymały, Gajowa, Głęboka, Górna, Konfederatów Barskich, Krakusa, Kurpiowska, Kusocińskiego, Lecha, Litewska(część), Lwowska(do nr75), Macha, Małopolska, Marusarzówny, Mazurska, Michałowskiego, Modra, Morgowa (część), Nadbrzeżna, Nazimka, Na Skały, Na Stoku, Na Wzgórzu, Ogińskiego, Ogrodowa, Olchowa, Olszewskiego, Piętaka, Podhalańska, Pogodna, Polna, Południowa (nieparzyste), Sabały, Sadowa, Solskiego, Sobótki, Spółdzielcza, Stawowa, Sułkowskiego, Szczytowa, Szkolna, Ściegiennego, Światowida, Torfowa, Traugutta, Twardowskiego, Wawelska, Wandy, Wąwozowa, Wesoła, Witolda, Witwickiego, Wyżynna, Załęska (część), Zenitowa, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

Parafia w liczbach:
 • osób 6300
 • rodzin 1800
Odpust:
 • 19 stycznia -św. Józefa Sebastiana Pelczara
 • 18 maja - dzień kanonizacji
Kaplice na terenie parafii:
 • Kaplica szpitalna - Szpital Wojewódzki nr 2, ul. Lwowska pw. św. Brata Alberta
 • Kaplica Domu Pomocy Społecznej - ul. Załęska pw. Miłosierdzia Bożego
Numer konta:
 • Bank PeKaO SA o/Rzeszów nr konta 06 1240 2614 1111 0010 7258 7680  >>>  Druk przelewu
Księża, którzy pełnili posługę kapłańską w parafii:
 • Ks. Waldemar Dopart (1995 - 1999 )
 • Ks. Władysław Szwed ( 1997 - 1999 )
 • Ks. Piotr Sałek ( 1999 - 2002 )
 • Ks. Mariusz Fijałkiewicz ( 2000 - 2003 )
 • Ks. Piotr Sala ( 2002 - 2004 )
 • Ks. Paweł Kopeć (2003 - 2005 )
 • Ks. Wiesław Bednarz ( 1999 - 2005 )
 • Ks. Robert Śliwa ( 2005 - 2006 )
 • Ks. Piotr Roman ( 2004 - 2006 )
 • Ks. Jacek Biel ( 2006 - 2009 )
 • ks. Daniel Kosiba (2006 - 2011)
 • Ks. Mariusz Matuszewski ( 2009 - 2014 )
 • Ks. Krzysztof Golas ( 2014 )
 • Ks. Krzysztof Wielgosz ( - 2015)
 • Ks. Mariusz Nowak (2005 - 2017)
 • Ks. Marek Draus (2014 - 2017) zm.14.03.2017r.
 • Ks. Marcin Szopiński (2016 - 2017) zm. 18.09.2017r.
 • Ks. Janusz Wiktor ( - 2018)
 • Ks.Marcin Stachnik ( - 2019)
 • Ks. Tomasz Bierzyński ( 2018 - 2019 )
Parafie w naszym dekanacie, Dekanat Wschód: Asystent kościelny strony internetowej
 • Proboszcz, ks. Stanisław Wójcik
Opieka techniczna, aktualizacja strony internetowej:
 • Marcin Czyrek, Marta Bała
Strona istnieje od 5 czerwca 2005 roku. 19 września 2007 roku nasza strona przeszła pomyślnie wszystkie testy i została dodana przez administratora do Katalogu Wirtulanej Polski www.wp.pl. W marcu 2016 roku strona przesła modernizacje i została przystosowana do nowych standardów. Jest dostpępna również na urządenia mobilne.

zd258Św. J. S. Pelczar żył w latach 1842-1924. Pochodził z Korczyny. Przez 25 lat służył Kościołowi jako biskup diecezji przemyskiej oraz pełnił obowiązki rektora Uniwersytetu Jagielońskiego, . Jest założycielem Zgromadzenia Sióstr Sercanek. W domu rodzinnym Pelczarów panowała atmosfera sprzyjająca rozwojowi ducha maryjnego wśród dzieci. Matka każde dziecko tuż po urodzinach ofiarowała Matce Najświętszej. Pelczarowie najczęściej pielgrzymowali do Starej Wsi, gdyż było to sanktuarium najbliższe. Pielgrzymowali również do sanktuarium leżajskiego. Matka w domu uczyła dzieci pieśni i modlitw maryjnych. Józef, jako 11-letni chłopiec, pielgrzymował po raz pierwszy do sanktuarium Matki Bożej w Leżajsku w 100. rocznicę koronacji Obrazu. Tę pielgrzymkę zapamiętał i często ją wspominał jako ważne przeżycie duchowe. W latach późniejszych swego życia często powracał do tego sanktuarium, zwłaszcza w chwilach podejmowania trudnych decyzji i wyrażenia dziękczynienia. Lata młodości Świętego łączą się z ważnymi wydarzeniami w dziejach naszej Ojczyzny. Cześć oddawana Matce Bożej Królowej Polski wypływa z ducha patriotycznego, który również cechował Świętego od wczesnej młodości. Maryja w oczach św. bp. Pelczara to Królowa na wielu stolicach. Sam koronował i uczestniczył w koronacjach wielu obrazów w diecezji i poza nią. W Starej Wsi podczas uroczystości koronacyjnych wygłosił kazanie maryjne, które było wzorem dla późniejszych kazań oraz listów pasterskich. 10 czerwca 1991 r. Ojciec Święty Jan Paweł II na Rzeszowskich Błoniach dokonał beatyfikacji Biskupa Pelczara, a w rok później ogłosił go patronem diecezji rzeszowskiej. 18 maja 2003 roku na Placu św. Piotra w Rzymie Jan Paweł II bł. Józefa Sebastiana Pelczara wyniósł do godności świętego.Relikwiarz św.J.S.Pelczara wykonany przez S.Stopyrę wg. własnego projektu.
Linki: Strona Sióstr Sercanek >>>
CHRZEST    Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego... (Mt 28, 19).    Chrzest Święty jest to sakrament ustanowiony przez Jezusa Chrystusa na zgładzenie grzechu pierworodnego i grzechów uczynkowych przed chrztem popełnionych (o ile chrzest przyjmuja dorośli.) Chrzest łączy nas z Chrystusem Panem i udziela łaski, przez którą człowiek otrzymuje dziecięctwo Boże i należy odtąd do Kościoła. Udziela się chrztu w pierwszych miesiącach po urodzeniu dziecka. W obrzędzie chrztu powinni brać udział oprócz rodziców chrzestnych i krewnych również ojciec i matka dziecka. Rodzicami chcrzestnymi moga być tylko bierzmowani i praktykujący katolicy. Mają oni wraz z rodzicami naturalnymi dbać o katolickie wychowanie swego chrześniaka, a także w miarę możliwości świadkami przy bierzmowaniu. Przygotowanie do sakramentu chrztu św. obejmuje:
 • zgłoszenie pragnienia ochrzczenia dziecka przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem, którego dokonują jego rodzice lub prawni opiekunowie,
Wymagane dokumenty i informacje:
  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii
  • nazwiska i imiona chrzestnych z adresem zamieszkania wraz z zaświadczeniem z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami,
Sakramentu chrztu świętego udzielamy w naszej parafii w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12.00.

  BIERZMOWANIE    Wkładali (Apostołowie) na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego... (Dz 8, 14-17).    Sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej jest bierzmowanie; w nim Chrystus udziela nam swojego Ducha Św. Sakrament ten powinien przyjąc każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąc sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio pouczonym i zdolnym do odnowienia przyrzeczeń chrzecielnych. Bierzmowania udziela biskup ( w niektórych przypadkach może każdy kapłan ). Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy to jest niemożliwe, wówczas inni wierzący praktyykujący i bierzmowany katolik lub sami rodzice. Świadek kładzie rękę na prawym ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą. Do sakramentu bierzmowania przystepuja uczniowie III klas gimnazjum. Kandydaci do bierzmowania uczestniczą w spotkaniach raz w tygodniu w/g ustalonego harmonogramu. Kandydaci do bierzmowania zapisują się u ks. Proboszcza, a potem uczestniczą w całorocznym kursie przygotowujacym do tego sakramentu.

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT, MSZA ŚWIĘTA    Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za Was będzie wydane... (Łk 22, 19-20)

SAKRAMENT POKUTY    Weźmijcie Ducha Świętego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane... (J 20, 22-23).    Z sakramentu pokuty można skorzystać: każdego dnia przed mszą poranną o g. 7.00 oraz wieczorną o g.18.00 (w pierwszy czwartek miesiąca od g.17.00 i pierwszy piątek od g.16.00).

NAMASZCZENIE CHORYCH    Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone ... (Jk 5, 14-15).    Sakrament namaszczenia chorych ustanowił Zbawiciel dla ulgi duszy i ciała w niebezpiecznej chorobie. Nie jest on zatem, jak wielu błędnie sądzi sakramentem umierających. Stąd należy wzywać kapłana dość wcześnie, kiedy chory jest jeszcze prztomny i może dobrze sie wyspowiadać, przyjąć Komunie św. (wiatyk) oraz święte namaszczenie. W każdej chwili można wezwać kapłana by udzielił sakramentu chorych. Wystarczy zadzwonić na parafię. W I piątek każdego miesiąca odwiedzamy naszych chorych w ich domach. Trzeba wcześniej zgłosić chorego w kancelarii lub w zakrystii.

SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ    To czyńcie na moją pamiątkę ... (Łk 22, 19).

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA    Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». (Rdz 1,27-28).    Każde małżeństwo, zawarte jako trwała współnota życia mężczyzny i kobiety posiada swoją godność i jest z natury dobre, bo jest ustanowione przez Stwórcę nieba i ziemi. Przygotowanie do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego obejmuje:
 • spotkania z duszpasterzem w kancelarii parafialnej,
 • zaświadczenie z USC o braku przeszkód ( ślub konkordatowy ),
 • trzy nauki przedślubne,
 • trzy spotkania w poradnictwie rodzinnym.
   W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, narzeczeni (z których przynajmniej jedno z nich zamieszkuje na terenie tej parafii) zgłaszają się do kancelarii parafialnej, przynajmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.    Zgodnie z prawem kościelnym i polskim państwowym, małżeństwo mogą zawrzeć strony, mężczyzna i kobieta. Jeśli narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo w tutejszym kościele parafialnym, a żadna ze stron nie mieszka na terenie tej parafii, wszelkie sprawy załatwia się w kancelarii parafialnej, jednej ze stron, tam zgłaszając swój zamiar dotyczący ewentualnego miejsca zawarcia małżeństwa.

Termin rozpoczęcia katechez przedmałżeńskich w niektórych parafiach Rzeszowa
Parafia Termin
Pobitno, Św.J.S.Pelczara I sobota W. Postu
Fara listopad
Staromieście, św.Józefa kwiecień
Bożego Ciała grudzień
Chystusa Króla wrzesień
MB Saletyńskiej luty
Podwyższenia Krzyża Świętego styczeń
św.Judy Tadeusza maj
MB Królowej Polski październik
Św.Michała marzec
MB Różańcowej czerwiec
Bożego Ciała grudzień
Termin rozpoczęcia katechez przedślubnych w nietórych parafiach Rzeszowa
Parafia Konferecje
Fara I czwartek m-ca, godz. 17.00
Staromieście III czwartek m-ca, godz.17.00
Bożego Ciała I środa m-ca, godz.19.00
Chystusa Króla I niedziela m-ca, godz. 10.30
MB Saletyńskiej I wtorek m-ca, godz.18.00
Rzeszów-Słocina I pon. m-ca, godz. 18.30
Podwyższenia Krzyża Świętego III środa m-ca, godz. 16.00
św.Judy Tadeusza III wtorek m-ca, godz. 18.00
MB Królowej Polski I środa m-ca, godz. 18.00
www.rodzina.rzeszow.pl Żródło: Kuria Diecezjalna w Rzeszowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 46,
tel. 017 852 97 47
parafia@pelczar.rzeszow.pl

Kancelaria Parafialna:
 • Czynna codziennie 8.00 - 9.00, lub bezpośrednio po mszy św. wieczornej.
 • W soboty wieczorem, niedziele i uroczystości nieczynna.
Duszpasterze:
 • Proboszcz Ks. Stanisław Wójcik 
 • Wikariusz Ks.Krzysztof Szot
 • Wikariusz Ks. Mirosław Kardaś
 • Wikariusz Ks. Robert Karaś
 • Rezydent ks. Tomasz Kołodziej
 • Kapelani Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie: Ks. Jacek Kaszycki, Ks. Bogusław Bembenik
Kontakt telefoniczny z Kapelanem dyżurnym - za pośrednictwem centrali telefonicznej Klinicznego Szpitala:
Gdy dzwonimy spoza szpitala tel. (17) 86-64-800
Gdy dzwonimy ze szpitala, posługując się aparatem telefonicznym szpitalnym tel. 800

Opieka techniczna, aktualizacja strony internetowej:
admin@pelczar.rzeszow.pl
 • Marcin Czyrek
 • Marta Bała

Historia zapisana w przydrożnych kapliczkach  >>

________________________________________________________________________________________

http://sanktuarium.saletyni.pl/wp-content/uploads/2014/12/DSC_0048.jpg

19 września

Matki Bożej z La Salette

________________________________________________________________________________________

Facebook