Kościół Józefa Sebastiana Pelczara

Myśl św.J.S.Pelczara na dziś:

Oprócz ludzi, naszymi braćmi duchowymi są aniołowie. Według nauki Ojców Kościoła, aniołowie różnią się między sobą łaską i godnością, a w ten sposób tworzą niebieską hierarchię złożoną z dziewięciu chórów. Najniższy stopień zajmują Aniołowie, następne: Archaniołowie, Moce, Mocarstwa, Księstwa, Panowania, Trony, Cherubini a najwyższy Serafini. Zadaniem ich jest przede wszystkim wyśpiewywać Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu nieustanny hymn chwały. Nadto aniołowie spełniają rozkazy Boże, są narzędziami Jego sprawiedliwości lub miłosierdzia. Nam sprowadzają łaski z nieba, a nasze dobre uczynki i modlitwy zanoszą do Boga. Prowadzą dusze świętych do nieba i przyjmują do swego grona, ciesząc się niewymownie, że pod ich opieką wygrały wielką walkę i otrzymały przygotowane dla nich mieszkanie. ŻD 3, 208-216ADWENT
Adwent to czas rozpoczynający nowy rok liturgiczny. W języku łacińskim słowo „adventus” oznacza „przyjście”. Oznacza radosny czas przygotowania do Narodzenia Pańskiego, w którym wspomina się pierwsze przyjście Jezusa a równocześnie oczekuje się ponownego Jego przyjścia na ziemię. Aby dobrze, świadomie po chrześcijańsku przeżyć Święta Bożego Narodzenia trzeba zacząć od głębokiego przeżycia adwentu. Niech będzie to czas intensywniejszej modlitwy osobistej, refleksji, zastanowienia nad własnym życiem.

Adwentowa symbolika

W adwentowym oczekiwaniu poprzez cztery kolejne tygodnie towarzyszy nam wiele symboli i znaków dobrze nam znanych, ale nie zawsze rozumiemy ich znaczenie:
Roraty to odprawiana każdego powszedniego dnia Msza św. ku czci Najświętszej Maryi Panny. W pieśni roratniej Zbawiciel, którego narodzin oczekujemy, jest porównany do rosy, która spadnie z nieba. Podczas Mszy świętej roratniej przy ołtarzu pali się świeca roratnia, ozdobiona białą lub błękitną wstążką. Symbolizuje ona Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Zbawiciela. Msza święta roratnia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach, świece lampionów stopniowo rozświetlają panujące ciemności, dopiero z radosnym śpiewem „Chwała na wysokości Bogu” zapalają się światła w świątyni. Ma to również swoją symboliczna wymowę: ciemności mają przypominać nam, że dopiero przyjście Syna Bożego – „Światłości świata”, rozproszyło ciemności grzechu, w jakich trwał człowieka od czasu wygnania z raju.
Jeszcze jednym wymownym symbolem jest wieniec adwentowy z czterema świecami, który zwykle znajduje się w kościele przy samym ołtarzu (świece mogą być również ustawione inaczej, ale zawsze cztery). W kolejne niedziele adwentu zapala się kolejne świece. Symbolika wieńca jest bardzo wymowna, jego światło i zieleń oznaczają pełną nadziei wspólnotę, która w miłości i radości oczekuje przyjścia Zbawiciela. W każdym kolejnym tygodniu, kiedy pali się już więcej świec światło jest mocniejsze – narodzenie Mesjasza coraz bliższe.

Warto wprowadzić zwyczaj aby adwentowy wieniec był również w naszych domach i aby przy nim gromadziła się na modlitwie cała rodzina. Wtedy ten czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia będzie czasem porozumienia i zjednoczenia w miłości - będzie to piękny początek podjęcia myśli przewodniej rozpoczętego roku liturgicznego „W komunii z Bogiem”

© Parafia rzymskokatolicka pw. św. J.S.Pelczara, Rzeszów - Pobitno
realizacja: MRESINET