Duszpasterska Rada Parafialna

W dniu 17 września 2017r. miało miejsce w Domu Parafialnym spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej naszej parafii.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą. Ks. proboszcz Stanisław Wójcik powitał zebranych. W dalszej części zebrania zostały omówione poszczególne punkty dotyczące funkcjonowania Parafii.

Facebook