PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITASCaritas-logo

  • Asystent kościelny: ks. Stanisław Wójcik, proboszcz
  • Prezes: Stanisław Łuszczki

O NAS

Czym jest Caritas? Caritas to miłość, określony rodzaj miłości – miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości – pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych – bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy – wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus.

W ramach Caritas diecezji obok diecezjalnej centrali Caritas i jej placówek istnieje również drugi nurt pracy na szczeblu parafialnym. Caritas parafialny jest podstawowym ogniwem Caritas.

Oba nurty – “centralny” i “parafialny” – wzajemnie się uzupełniają i oddziałują na siebie. Działalność na szczeblu centralnym umożliwia realizację zadań zakrojonych na większą skalę. Centrala diecezjalna wnosi wkład koordynacyjny i formacyjny (delegaci grup parafialnych spotykają się regularnie z dyrektorem diecezjalnym, odbywają wspólne rekolekcje itp.).

Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS istnieje od 1996r. Obecnie liczy 27 osoby. Realizuje takie działania jak:

  • Odwiedzanie chorych z okazji Dnia Chorego
  • Pomoc rodzinom wielodzietnym
  • Dożywianie dzieci
  • Zbiórki pieniężne dla potrzebujących – akcje o zasięgu parafialnym, diecezjalnym, ogólnopolskim a nawet światowym
  • Zbiórki darów na rzecz ubogich
  • Pomoc w trudnych sytuacjach losowych

Zespół uczestniczy aktywnie w życiu parafii, współpracuje ze szkolnym kołem Caritas i innymi organizacjami, ruchami działającymi przy parafii.

Numer konta: 32 8642 1126 2012 1125 3026 0001

SZKOLNE KOŁO CARITAS
  • Asystent kościelny: ks. Robert Karaś

Koło działa przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 12. Uczniowie staraja sie realizowac w duchu uczynków miłosierdzia, na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, przygotowanie do służenia drugiemu człowiekowi. Dzieci angażuja się w przygotowywanie liturgii w parafii, organizują zbiórkę przyborów szkolnych i inną pomoc dla dzieci z ubogich rodzin lub z Domu Dziecka.

Spotkania koła – w każdy I czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej

Linki:

Serwis ogólnopolski
Serwis diecezjalny
Jak masz pytania, napisz e-list do nas!

Facebook