Pielgrzymki

Lp. Data Miejsce docelowe pielgrzymowania Przebieg trasy
1 2004.05.23 Częstochowa Rzeszów – Częstochowa – Rzeszów
2 2004.09.18 Święty Krzyż Rzeszów – Święty Krzyż – Jaskinia Raj – Kurozwęki – Krzyżtopór – Rzeszów
3 2005.04.16 Kalwaria Zebrzydowska Rzeszów – Kraków – Łagiewniki, Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Rzeszów
4 2005.05.21-22 Częstochowa  
5 2005.06.19 Warszawa – beatyfikacja Ks. Władysława Findysza Relacja z pielgrzymki do Warszawy – beatyfikacja – 2005
6 2005.10.14/16 Licheń Relacja z pielgrzymki do Lichenia–2005 Relacja z pielgrzymki do Lichenia–2005
7 2006.05.20–21 Częstochowa Relacja z pielgrzymki do Częstochowy – 2006
8 2006.09.23 Kalwaria Pacławska Relacja z pielgrzymki do Kalwarii Pacławskiej, Bolestraszyc i Jarosławia – 2006
9 2007.05.26–27 Gidle i Częstochowa Relacja z pielgrzymki do Gidel, Częstochowy i Łagiewnik – 2007
10 2007.09.29 Łagiewniki i Sanktuarium św. Brata Alberta Relacja z pielgrzymki dziękczynno-przebłagalnej do Krakowa – 2007
11 2008.05.08–11 Wilno – Ostra Brama Relacja z pielgrzymki do Wilna na Litwie – 2008
12 2008.10.18 Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska Relacja z pielgrzymki do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Inwałdu – 2008
13 2009.05.24 Częstochowa i Mogiła Relacja z pielgrzymki do Częstochowy i Mogiły – 2009
14 2009.06.10–14 Kresy Wschodnie – ziemia wielu świętych i błogosławionych Relacja z pielgrzymki na Ukrainę, Wołyń, Kresy Wschodnie – 2009
15 2010.06.03–06 „Praskie Jezulatko” Relacja z pielgrzymki do Czech, Pragi, Kotliny Kłodzkiej – 2010