Ogłoszenia parafialne

… błąd pliku ….

Aktualizację ogłoszeń dokonaliśmy
w niedzielę, 28 maja 2017 roku

Facebook