PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE DZIECIlogo-pdmd

  • Opiekun: ks. Marcin Stachnik,

O NAS

Dzieci, które należą do Papieskiego Dzieła Misyjnego, modlą się i składają ofiary dla swoich małych braci i sióstr z dalekich misyjnych krajów. Modlitwa ta pomaga im odnaleźć drogę do Chrystusa oraz przynosi ulgę w codziennym życiu, w cierpieniach, chorobach i troskach. Umacnia także misjonarzy w ich mozolnej apostolskiej pracy. Ofiary pieniężne składane przez katoliskie dzieci przeznaczane są na zakup żywności, ubrań, lekarstw, przyborów szkolnych, na wyposażenie przedszkoli, szkół i sierocińców. Legitymacja wstąpienia do PDMD

“Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” Pewnego razu pan Jezus wraz ze wsoimi uczniami podążał w kierunku Jerozolimy. po drodze zatrzymał się w Judei za rzeka Jordan, gdzie nauczał i uzdrawiał chorych. I wtedy własnie przyprowadzono do Niego dzieci z prośbą, aby je pobłogosławił. Kiedy uczniowie nie chcieli sie na to zgodzić, Pan Jezus powiedział do nich: “Pozwólcie dzieciom przychodzic do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże” (Łk 18,16).

Wiara jest darem, skarbem dlatego, Sobór Watykański II naucza, że kazy chrzczony ma obowiązek i prawo do apostolstwa, “czyli do przyczyniania się do tego, aby ludzie na całym świecie poznali i przyjęli orędzie zbawienia”. Takimi apostołami moga być dzieci. Nie muszą one wyjeżdżać na tereny misyjne. Swoje powołanie misyjne dzieci realizują min. należąc do Pieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD).

PDMD Załozył Biskup karol de Forbin – Janson w 1834 roku, wg wskazówek Pauliny Jaricot załozycielki Papieskiego Dzieła Rokrzewiania Wiary. Hasłem dzieła jest wyśl: “Dzieci – dzieciom misji”. Celem działalności PDMD jest rozpalenie w sercach dzieci miłości do mosji oraz duchowej i materialenj solidarności z rówiesniakmi z krajów misyjnych i misjonarzy.

Dzieci duchowo pomagają misjom przez:

  • Modlitwę
  • Wyrzeczenia – ofiarę dobrowolnych cierpień
  • Świadectwo życia w przyjaźni z Jezusem
  • Dobre uczynki – zyczliwość, wrażliwość wobec innych

Pomoc materualna polega na gromadzeniu drobnych ofiar z różnych okazji:

  • “Grosik” z własnych wyrzeczeń
  • Składają koperty misyjne z okazji I Komunii Świętej w Białym Tygodniu
  • Zbiórka ofiar od dorosłych np. “Kolęda misyjna”, kiermasz, loteria
  • Kupowanie prasy misyjnej

Oficjalnie w naszej Parafii i Szkole Podstawowej nr 12 w Rzeszowie PDMDZ rozpoczęło swoją działalnośc 22 października 2007r. Podczas uroczystej Mszy św. ks. Proboszcz Stanisław Wójcik przyjął przyżeczenia od 28 dzieci, które zapisały sie do PDMD. Po Mszy świetej i modlitwie różańcowej ks. katecheta Daniel wręczył dzieciom Legitymacje i pamiątkowe kalendarze o tematyce misyjnej na rok 2008.

Panie jezu, który codziennie obdarzasz mnie swoają miłością – spraw, aby mogły przychodzić do ciebie także dzieci, które Ciebie nie znają. Spraw, aby misjonarze zaniesli im Dobra Nowinę o zbawieniu. Pragnę uczestniczyć w paieskim Dziele Misyjnym Dzieci, wspomagać modlitwa i ofiarą dzieci z krajów misyjnych, abyć małym pomocniekiem misjonarzy. Błogosław memu postanowieniu.

Założycielem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci jest bp KAROL FORBIN-JANSON

Linki:

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
Napisz do nas!

Facebook