2 lutego – Ofiarowanie Pańskie, Matki Bożej Gromnicznej

Maryjo, Matko Boża broń nas od zła.

W czwartek 2 lutego jest Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej.  Msze święte z obrzędem błogosławieństwa gromnic będą sprawowane 2 lutego o godzinach: 7:00, 9:00, 16:00 i 18:00

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej.

Święto Ofiarowania Pańskiego
Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa „światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.

W Polsce święto ma charakter maryjny – stąd nazywane jest świętem Matki Bożej Gromnicznej. Nazwa pochodzi od gromów, przed którymi strzec miały stawiane podczas burzy w oknach zapalone świece.

fot. M.Czyrek

Światło gromnicy symbolizuje Chrystusa, który zwyciężył ciemności i szatana. Ma przypominać o Bożej opiece. Dlatego też daje się ją do ręki umierającemu człowiekowi.

fot.M.Czyrek

W tym dniu jest zakończenie okresu Bożego Narodzenia. W kościołach zdejmuje się dekoracje świąteczne.

Taca tradycyjnie będzie przeznaczona na utrzymanie klasztorów kontemplacyjnych.

fot. karmel.pl/rzeszow

Jednym z takich klasztorów kontemplacyjnych są Karmelitanki Bose przybyłe do Rzeszowa z Karmelu w Oświęcimiu na zaproszenie ordynariusza rzeszowskiego ks. bpa Kazimierza Górnego w 1993 r. Klasztor pw. Podwyższenia Krzyża Świętego jest przy ul. Morgowej 98. www.karmel.pl/rzeszow

About the Author