Pasterka w obiektywie

Pasterka upamiętnia oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. P.S. ks. Jan Pomianek, pochodzi z Rzeszowa, urodził się w 1954 r. Tu ukończył wszystkie szkoły i studiował prawo w filii UMCS-u. W wieku 22 lat wstąpił do seminarium w Przemyślu i w 1982 r. zosta...
Więcej →