93. Niedziela Misyjna 2019

W niedzielę, 20 października 2019 r., przypada 93. Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną. Jest to dzień solidarności w modlitwie i pomocy materialnej z misjami. W Polsce dzień ten rozpoczyna Tydzień Misyjny.

W 2019 roku Niedziela Misyjna i następujący po niej Tydzień Misyjny wpisują się w wyjątkowy czas ogłoszonego przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Ojciec święty zaproponował ten szczególny czas, „aby bardziej rozbudzić świadomość missio ad gentes i podjąć z nową energią misyjną przemianę życia i duszpasterstwa” .

Światowy Dzień Misyjny, jak i Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, obchodzone są pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie”.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku obchodzony jest w przedostatnią niedzielę października we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień.

Z okazji Niedzieli Misyjnej papież Franciszek przekazał misyjne orędzie:

• Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2019

W niedzielę misyjną w świątyniach przeprowadzana jest kolekta na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary.

About the Author