Duch św.

Będziecie moimi świadkami

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” 

(Dz 1 ,8.)
Duch św.
Witraż w Sanktuarium M.B. Zawierzenia w Tarnowcu / fot. Marcin Czyrek

Słowa z ostatniej rozmowy Jezusa zmartwychwstałego z uczniami, przed Jego wstąpieniem do nieba, opisanej w Dziejach Apostolskich: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).

W tym krótkim tekście, trzeba się zatrzymać nad trzema kluczowymi wyrażeniami, które streszczają trzy podstawy życia i misji uczniów: „Będziecie moimi świadkami”, „aż po krańce ziemi” i „otrzymacie moc Ducha Świętego”.

W dniu 16 marca 2024 w naszej parafii ks. Biskup Senior Edward Białogłowski udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania, którym jest dopełnieniem chrztu.

Podobne wpisy