Bogu niech będą dzięki za 35 lat kapłaństwa

„Jubileusze to momenty ważne w życiu kapłana. Stanowią one jak gdyby kamienie milowe na drodze powołania. Jubileusz wedle biblijnej tradycji jest czasem radości i dziękczynienia. Przy okazji jubileuszy pragniemy dziękować Wiecznemu Pasterzowi za plony życia kapłańskiego, za naszą służbę Kościołowi i ludziom w różnych miejscach świata, w różnych warunkach i na różnych placówkach, na których zechciała postawić nas Opatrzność. Wiemy, że jesteśmy „sługami nieużytecznymi” (por. Łk 17,10), ale równocześnie jesteśmy wdzięczni Panu, że zechciał nas uczynić swymi sługami”.

Z listu do kapłanów na Wielki Czwartek 1996, Jan Paweł II


W uroczysty sposób dziękowaliśmy za 35 lat kapłaństwa

naszego księdza proboszcza Stanisława Wójcika spiewając dziękczynne „Te Deum laudamus”

we wtorek 20 czerwca 2017r. podczas Mszy św. o godz. 18:00.

Jezu ufam Tobie

Zmarłym i żyjącym, którzy pomagali i pomagają

na kapłańskiej drodze życia – dziękujmy

a Pan niechaj błogosławi.

About the Author