Chwalcie łąki umajone… – nabożeństwa majowe 2021

Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych “majówkami”. W naszej parafii będą one codziennie o godzinie 17:30.

Nabożeństwa majowe rozpoczną się 1 maja w święto św. Józefa Robotnika. Św. Józef, patron pracy, ukazuje nam, że każda uczciwa praca, wykonywana z sumiennością i zaangażowaniem, nadaje jej wartość i godność – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ.

Oczekując na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, rzecznik Episkopatu przypomniał, że ogromna część nauczania Prymasa Tysiąclecia dotyczy wartości pracy. Sługa Boży widział ją bowiem jako uczestnictwo człowieka w dziele stworzenia oraz szkołę cnót.

„Według kard. Wyszyńskiego praca może być wręcz doświadczeniem mistycznym, gdyż jest również modlitwą, rozmową z Bogiem lub kiedy ofiarowujemy ją w jakiejś intencji. I właśnie w tym sensie człowiek uczestniczy poprzez pracę w dziele Boga Stwórcy” – podkreślił rzecznik Episkopatu.

Odnosząc się raz jeszcze do nauczania Prymasa w kwestii pracy ludzkiej i w myśl zasad katolickiej nauki społecznej, rzecznik Episkopatu zaznaczył, że poprzez pracę tworzą się więzi społeczne, które leżą u podstaw wspólnoty. „Praca – według Prymasa – nie jest sprawą osobistą i dlatego powinna być ukierunkowana na wszystkich” – zaznaczył rzecznik Episkopatu.

„Praca jest właściwie miłością, jest okazywaniem, świadczeniem miłości” – pisał kard. Wyszyński. „Takie spojrzenie łączy go ze św. Józefem, który swoją pracą rzemieślniczą w warsztacie okazywał miłość swojej Rodzinie, zabezpieczając jej byt i dając możliwość spokojnego wzrastania Pana Jezusa i przygotowania się do Jego misji” – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Podobne wpisy