Dnia 08.09.1994 r. bp Kazimierz Górny powołał Rektorat p.w. Błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara dla dzielnicy Pobitno w Rzeszowie. Należała ona dotąd do parafii farnej w Rzeszowie. Dnia 18.12.1994 r. nastąpiło poświęcenie tymczasowej kaplicy (kaplica blaszana, adoptowana do potrzeb liturgii o wymiarach 26 m x 9.5 m.). 

20 sierpnia 1995

20.08.1995 r. bp Kazimierz Górny erygował parafię. Od tego czasu rozpoczęto przygotowania do budowy kościoła oraz zaplecza duszpasterskiego (wykupywanie działek, projekt kościoła, prace przygotowawcze). Od kwietnia 1999 r. rozpoczęto budowę świątyni parafialnej.

W dniu 1 lipca 2006r. z Przemyśla z Ludwisarni Felczyńskich przywiezione zostały 3 dzwony o imionach:

  • Św. Józef Sebastian Pelczar
  • Jan Paweł II
  • Św. Wojciech [Fotografie dzwonów są poniżej]

Fundatorami dzwonów są Państwo Woźniak Tadeusz i Julia z Barłowskich. Aktu poświęcenia dokonał ks. biskup Edward Białogowski w niedzielę 2 lipca 2006r.

24 grudnia 2008

zd247

W uroczystość Wigilii Bożego Narodzenia odbyło się uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu z kaplicy tymczasowej do nowego kościoła. Poświęcenia nowego kościoła dokonał Ks. Biskup Edward Białogłowski w asyście Ks. Proboszcza Stanisława Wójcika i rodaka Ks. Piotra Dzierżaka – Misjonarza Saletyna.

19 stycznia 2009

zd248

19 stycznia to dzień w którym wypada wspomnienie liturgiczne Św. Józefa Sebastiana Pelczara. Na ten odpustowy dla nas dzień zaplanowana została uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w mury nowej świątyni. Pergamin ze spisanym aktem erekcyjnym został umieszczony razem z kilkoma kamykami z Ziemi Świętej w metalowej tubie, złożony we wnęce wykutej w przedsionku kościoła i zamurowany. Na koniec zamontowana została tablica marmurowa z kamieniem węgielnym. Kamień węgielny naszej świątyni pochodzi z Grobu Pańskiego w Jerozolimie a został poświęcony przez Jana Pawła II w Krośnie podczas pielgrzymki papieskiej 10 czerwca 1997r. Uroczystości przewodniczył m.in. Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Górny i Ks. Arcybiskup Edward Nowak z Rzymu.

19 czerwca 2011

dydkacja7

W czerwca odbyła się konsekracja kościoła i erygowanie Drogi Krzyżowej przez Księdza Biskupa Diecezji Rzeszowskiej Kazimierza Górnego w dwudziestą rocznicę beatyfikacji Józefa Sebastiana Pelczara.

Treść Aktu Erekcyjnego
Bogu w Trójcy Jedynemu i Najświętszej Maryi Pannie Dnia 19 stycznia Roku Pańskiego 2009 za pontyfikatu Benedykta XVI, kiedy Prymasem Polski był Jego Eminencja Kardynał Józef Glemp, Nuncjuszem Apostolskim był Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk, rządy dla diecezji rzeszowskiej sprawował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Górny, dziekanem Dekanatu Rzeszów – Wschód był Ksiądz Prałat Stanisław Tarnawski, proboszczem Parafii pod wezwaniem Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa w Rzeszowie był Ksiądz Stanisław Wójcik, a wikariuszami byli: Ksiądz Mariusz Nowak, Ksiądz Daniel Kosiba i Ksiądz Jacek Biel. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Górny wmurował, poświęcony przez Papieża Jana Pawła II, 10 czerwca 1997r. w Krośnie, kamień węgielny z Bożego Grobu w Jerozolimie i innych miejsc w Ziemi Świętej, w ściany nowo budowanego kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa. Wznoszenie nowego kościoła wraz z zapleczem rozpoczęli parafianie wiosną 1999 roku. Autorski projekt kościoła wykonał mgr inż. Architekt Tadeusz Karyś z Rzeszowa wraz z Zespołem Architektów. Parafialny Komitet Budowy Kościoła stanowili: Górnik Bronisław, Materna Renata, Starzak Anna, Blajer Piotr, Dziurgot Jerzy, Gołdy Tadeusz, Kawa Tadeusz,Kawalec Wiesław, Kojder Ryszard, Korczyński Władysław, Mróz Wiesław, Musiałek Stefan, Pelc Edward, Piasecki Kazimierz, Płonka Piotr, Pomorski Janusz, Rybka Kazimierz, Smulski Krzysztof, Stefanowski Robert, Techmański Kazimierz, Walat Jan. Niech ten kamień węgielny, wmurowany w ściany wzniesionej świątyni, dzięki ofiarności parafian i darczyńców, będzie wyrazem wdzięczności panu Bogu, znakiem umiłowania Matki Bożej, świadectwem wierności Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Katolickiemu. Na wieczną rzeczy pamiątkę tego historycznego wydarzenia dla całej parafii Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie niniejszy akt własnoręcznie przez biskupa Rzeszowskiego podpisany w kamień węgielny kościoła wmurowany zostaje.