Kapelani Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie:

Ks. Jacek Kaszycki (zam. parafia Pobitno)

Ks. Grzegorz Wolan (zam. parafia Słocina)

Kontakt telefoniczny z Kapelanem dyżurnym – za pośrednictwem centrali telefonicznej Klinicznego Szpitala:
Gdy dzwonimy spoza szpitala tel. (17) 86-64-800
Gdy dzwonimy ze szpitala, posługując się aparatem telefonicznym szpitalnym tel. 800