Katechezy przedmałżeńskie w naszej parafii

W dniach 13 – 14 marca 2021 roku (sobota – niedziela) w naszej parafii zostaną przeprowadzone katechezy przedmałżeńskie dla narzeczonych. Będą one miały miejsce w kościele przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego. Chęć uczestnictwa w nich należy zgłosić w kancelarii parafialnej do dnia 6 marca 2021 roku. Zapraszamy wszystkich, którzy nie mają jeszcze ukończonych katechez, a w najbliższym czasie planują zawarcie sakramentu małżeństwa.

Szczegółowy program dostępny jest w kancelarii parafialnej przy ul. Lwowskiej 46. Liczba miejsc jest ograniczona. Pary, które wcześniej nie dokonają zgłoszenia, nie będą mogły uczestniczyć w katechezach.

About the Author