Kto poprowadzi nam Misje Święte? Sylwetki misjonarzy

Rozpoczynamy czas Misji Świętych. Wpisują się one w obchody Jubileuszu 25 – lecia powstania naszej parafii. Przypadają one raz na 10 lat. Nauki misyjne wygłoszą do nas Księża Saletyni z Centrum Pojednania w Dębowcu: ks. Zbigniew Wal i ks. Kazimierz Wolan. Kim oni są?

Ks. Zbigniew Wal MS– urodził się w 1964 r. Pierwsze ślubu zakonne złożył w 1984 r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1990 r. Był duszpasterzem powołaniowym i pracował w domu rekolekcyjnym w Zakopanem. Był przełożonym wspólnoty zakonnej w Zakopanem, Trzciance i Rzeszowie oraz pełnił posługę proboszcza parafii w Trzciance i Rzeszowie. Współtworzył Szkołę Katolicką w Trzciance. Prowadzi rekolekcje parafialne także dla kapłanów i sióstr zakonnych. Od października 2019 r. w Centrum Pojednania.

Ks. Kazimierz Wolan MS – urodził się w 1960 r. Pochodzi z Podkarpacia. Pracował jako wychowawca w seminarium, w domach rekolekcyjnych, był też superiorem wspólnoty i proboszczem w Warszawie i Krakowie. Obecnie przebywa w Centrum Pojednania w Dębowcu i pełni posługę rekolekcjonisty.

About the Author