PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH
W PARAFII ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W RZESZOWIE

Niedziela – 1 marca
Eucharystia w „Pierwszym Dniu Tygodnia”

7.00; 9.00; 10.30; 12.00 (dzieci); 16.00; 18.00 Eucharystia z kazaniem
17.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

Poniedziałek – 2 marca
Eucharystia – pokarm w drodze

8.00 Eucharystia z kazaniem dla wszystkich
10.00 Eucharystia w DPS
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.15 Różaniec
18.00 Eucharystia z kazaniem dla wdów, wdowców i samotnych
21.00 Modlitwa rodzinna

Wtorek – 3 marca
Eucharystia – źródło miłości małżeńskiej

8.00 Eucharystia z kazaniem dla małżonków
9.20 Liturgia Słowa dla dzieci klas 4-8
11.00 Liturgia Słowa dla dzieci klas 1-3
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.15 Różaniec
18.00 Eucharystia z kazaniem dla małżonków
19.15 Liturgia Słowa dla małżeństw w związkach niesakramentalnych
21.00 Modlitwa rodzinna

Środa – 4 marca
Maryja – żywą monstrancją

8.00 Eucharystia z kazaniem Maryjnym; po Mszy zawierzenie całej parafii MB
9.20 Liturgia Słowa dla dzieci klas 4-8
11.00 Liturgia Słowa dla dzieci klas 1-3
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.15 Nowenna do MB Saletyńskiej
18.00 Eucharystia z kazaniem maryjnym po Mszy zawierzenie całej parafii MB
21.00 Modlitwa rodzinna

Czwartek – 5 marca
Tajemnicze spotkania z Chrystusem

8.00 Eucharystia z kazaniem dla chorych, sakrament namaszczenia chorych i błogosławieństwo lurdzkie
9.20 Eucharystia dla dzieci klas 4-8
11.00 Liturgia Słowa dla dzieci klas 1-3
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.15 Różaniec
18.00 Eucharystia dziękczynna za powołania z parafii z prośbą o nowe powołania
19.30 Liturgia Słowa i Wieczór uwielbienia – dla młodzieży i studentów
21.00 Modlitwa rodzinna

Piątek – 6 marca
Tajemnica Chrystusowej Ofiary na Kalwarii Dzień postu i pokuty

Dzień Spowiedzi św. od 9.00 do 12.00 i od 14.30 do 18.00

8.00 Eucharystia z kazaniem dla wszystkich
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 Droga krzyżowa
18.00 Eucharystia z kazaniem po mszy nabożeństwo przebłagalne za grzechy w parafii
21.00 Modlitwa rodzinna

Sobota – 7 marca
Eucharystia – wspólnotą z Chrystusem

8.00 Eucharystia z kazaniem dla wszystkich
9.30 Eucharystia z kazaniem dla dzieci z błogosławieństwem dzieci i matek w błogosławionym stanie
15.00 Eucharystia za zmarłych z rodzin i parafii. Procesja na cmentarz
17.15 Różaniec
18.00 Eucharystia dla wszystkich wspólnot w parafii
21.00 Modlitwa rodzinna

Niedziela – 8 marca
Życie z Chrystusem Zmartwychwstałym

7.00; (9.00; 10.30; 12.00) Msza w intencji Rodzin; odnowienie przysięgi małżeńskiej i błogosławieństwo dzieci przez rodziców 16.00; 18.00
• Eucharystia z uroczystym zakończeniem Misji Świętych – 12.00
• procesja do krzyża
17.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym