Misyjne dziękczynienie za dar powołań i modlitwa o nowe!

Pierwszy czwartek miesiąca to dzień wdzięczności za sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa. W czasie Misji Parafialnych nabiera on szczególnego znaczenia, gdyż do wspólnej modlitwy zostali zaproszeni księża i siostry zakonne pochodzący z naszej parafii. To dzień, w którym dziękujemy za powołania i prosimy o nowe, liczne i święte, bo „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje”.

Uroczystej Mszy świętej w czwartkowy wieczór przewodniczył ks. Piotr Dzierżak MS, w asyście księży pochodzących z parafii: ks. Marcina Hejmana, ks. Michała Piętki, oraz misjonarza ks. Zbigniewa Wala i naszych księży: ks. Mirosława i ks. Tomasza. W homilii ks. Zbigniew przypomniał o początkach kapłaństwa, które zrodziło się w Wieczerniku. Zaprosił wszystkich do dziękczynienia za dar powołań, oraz modlitwy o nowe.

Z naszej parafii do kapłaństwa zostało powołanych ośmiu duchownych, zaś w zgromadzeniach zakonnych posługuje trzy siostry. Obecnie na ostatnim roku formacji seminaryjnej jest dk. Szymon Kłak, który w maju przyjmie święcenia kapłańskie. Niech więc nie brakuje naszej modlitwy za powołanych i o nowe powołania.

About the Author