Program MŁODZI NA PROGU jest dziełem Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej i jest przeznaczony do pracy z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.

Jego celem jest ewangelizacja młodych, a w konsekwencji budowanie wśród nich środowiska wiary opartego na Ewangelii przez wprowadzanie do już istniejących lub tworzonych grup parafialnych dla młodzieży. Bo bierzmowanie nie powinno być rozstaniem z Kościołem, tylko powinno być wejściem w dojrzałą wiarę i odkryciem, że Kościół to nie aparat ucisku, tylko mój drugi DOM.

Materiał treści jest oparty na kerygmacie (grzech, miłość Boża, Jezus Chrystus, Duch Święty, Wspólnota) i składa się z 20 spotkań pomyślanych jako propozycja pracy z młodzieżą zarówno przed jak i po Bierzmowaniu.

Każde spotkanie składa się z trzech części A, B, C: (z małymi wyjątkami):

A. prezentacja tematu spotkania (spotkanie ogólne z księdzem przeznaczone dla wszystkich uczestników i prowadzących),
B. rozszerzenie i zastosowanie prezentowanego tematu w życiu (spotkanie w małych grupach wraz z animatorem),
C. kontynuacja tematu w oparciu o Słowo Boże i modlitwę (Minuty przed Bogiem – w skrócie MPB, jako samodzielna praca przeznaczona na każdy dzień tygodnia).

Największe plusy programu:

  1. Spotkania w małych grupach (max. 10 osób), które prowadzi nie ksiądz tylko animator. Zasada młodzi prowadzą młodych do wiary.
  2. Ksiądz czuwa nad całością, razem z zespołem animatorów w trakcie odpraw przygotowuje kolejne spotkanie w grupach.
  3. Celem jest doprowadzenie młodego człowieka do wiary, a nie tylko zdobywanie wiedzy i odpytywanie. Bo człowieka zbawia wiara, a nie wiedza.
  4. Współpraca z rodzicami. W czasie przygotowania do bierzmowania będzie kilka specjalnych spotkań dla rodziców, na których obecność jest obowiązkowa.
  5. Spotkania rozpoczną się w listopadzie i będą odbywać się w środy wieczorem. W miesiącu będzie dwa spotkania w grupach. W pierwsze piątki miesiąca młodzież przychodzi do spowiedzi i uczestniczy we Mszy św.
  6. W parafiach, gdzie jest realizowany ten program widać, że młodzież po bierzmowaniu nie znika z parafii, ale chce dalej się formować i spotykać w grupach młodzieżowych, które istnieją w parafii. Młodzi pochłonięci wirtualnym światem mają w sobie bardzo dużą potrzebę spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem. A taką możliwość daje przynależność do grupy młodzieżowej.
  7. Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest zaliczenie comiesięcznej spowiedzi, nabożeństw I sobót miesiąca, udział w rekolekcjach weekendowych w ośrodku KSM-u w Przybyszówce, regularny udział w spotkaniach oraz indywidualna rozmowa z księdzem.
  8. Przygotowanie do bierzmowania wiąże się również z kosztami. Na wyznaczoną kwotę składa się (koszt udziału w wyjazdowych trzydniowych rekolekcjach z pełnym wyżywieniem i noclegami, ofiara na Krajowe Biuro Programu Młodzi na progu, które wyśle do nas animatorów z Gliwic, którzy poprowadzą weekendowe rekolekcje, zakup modlitewnika, krzyża, notatnika, zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia spotkań.
  9. Warunkiem dopuszczenia kandydata do programu Młodzi na progu jest udział w nabożeństwach i Mszach św., oraz dostarczenie o ile to konieczne do końca stycznia 2020 metryki chrztu (jeżeli chrzest był w innej parafii niż nasza).
  10. Podstawą tego programu jest dobra współpraca z rodzicami, którzy dopilnują, żeby młodzież uczestniczyła regularnie w spotkaniach oraz w rekolekcjach.