„Modlę się, bo pamiętam +” – Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny oraz cały miesiąc listopad to czas szczególnej pamięci o zmarłych. Odwiedzamy ich groby, zapalamy znicze, kładziemy kwiaty. Jednak najważniejszą formą pamięci jest modlitwa! Z tej racji wierni w tym czasie gromadzą się na Mszy świętej i jej owoce ofiarują za swoich bliskich zmarłych. Wypisują także imiona swoich zmarłych polecając ich w wypominkach, zyskują odpusty, przyjmują Komunię świętą oraz pełnią dobre uczynki.

W uroczystość Wszystkich Świętych Msze święte w naszym kościele będą jak w każdą niedzielę: o 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00 i 18:00.

W związku z nowymi wytycznymi nie będzie Mszy świętej na rzeszowskich cmentarzach.

W Dzień Zaduszny (2 listopada) Msze święte w naszym kościele będą o 6:30, 7:00, 7:30 i 18:00. W tym dniu o 17.30 odbędzie się po kościele procesja z modlitwami za zmarłych.

Najcenniejszą modlitwą za zmarłych jest Msza Święta. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina: „Ofiara eucharystyczna jest też składana za wiernych zmarłych w Chrystusie, którzy jeszcze nie zostali całkowicie oczyszczeni, by mogli wejść do światłości i pokoju”. Warto się zastanowić: czy w minionym roku, z racji rocznicy śmierci lub imienin czy urodzin, była odprawiona Msza Św. za Twoich bliskich zmarłych?

Martin von Kochem w książce „Wykład o Mszy Świętej” pisał:

„O! Gdybyśmy widzieli, jakiego pokrzepienia dostępują te dusze przez Mszę Świętą, jakżeby nam pilno było, z poczucia miłości bliźniego postarać się o Msze Święte dla nich. A jeżeli ani jednej Mszy Świętej za nie zamówić nie możesz, słuchaj przynajmniej wiele Mszy Świętych za nich, proś twych przyjaciół, żeby jednej lub kilku Mszy Świętych dla nich wysłuchali, ponieważ przez nią łatwo wybawione być mogą”. 

Pięknym zwyczajem jest wyczytywanie imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych, których polecamy modlitwie Kościoła. Każde imię to osobna historia, niepowtarzalny ludzki los. Modląc się za zmarłych, dziękujemy za ich życie, za dobro, które wnieśli, prosimy o przebaczenie ich grzechów, błagamy o dar nieba. My też kiedyś będziemy potrzebowali takiej modlitwy!

W naszym kościele wypominki będą odprawiane od 3 listopada codziennie przez cały miesiąc o godz. 17:30. Kartki na wypominki znajdują się za ławkami w kościele. Wyraźnie wypełnione możemy składać w zakrystii. Tu także możesz pobrać kartkę na wypominki.

About the Author