NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

Przed nami miesiąc październik. Od lat czas ten kojarzy się z modlitwą różańcową, dlatego zapraszamy wszystkich codziennie do wspólnego odmawiania różańca. W naszym kościele nabożeństwa w dni powszednie będą miały miejsce bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej, która rozpoczyna się o godz. 18.00, natomiast w niedzielę różaniec rozpoczynać się będzie o godz. 17.15. W tym roku zapraszamy w sposób szczególny dzieci z naszej parafii do odmawiania tej pięknej modlitwy, a przy okazji do skompletowania „Listu dla Maryji”. Dzieci otrzymają list (plansza), który trzeba uzupełnić brakującymi słowami (w każdym dniu brakujący wyraz będzie rozdawany w postaci naklejki). Zapraszamy rodziców, dziadków by przyprowadzać dzieci na nabożeństwo i w ten sposób uczyć je odmawiania różańca.

„Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twojego Syna.

Spraw, aby rozważania tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych, ukazuj mi, Matko, powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.

Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia, otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, gdzie nie będzie już łez lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie.

Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi ! Amen” (z kwartalnika Apostolstwa Dobrej Śmierci „Nadzieja i życie” 65/2012).

„Kościół przede wszystkim za pośrednictwem różańca, zawsze odnajdował w Niej [w Maryi] Matkę Łaskawą i Matkę Miłosierną, zgodnie ze słowami zwyczajowo skierowanego do Niej pozdrowienia Ave Maria. Dlatego papieże aż do chwili obecnej, przy każdej okazji zachwalali najpiękniejszymi słowami różaniec maryjny i wzbogacali go apostolskimi odpustami”(Ojciec Święty Benedykt XV)

ODPUST ZUPEŁNY ZA ODMÓWIENIE CZĘŚCI RÓŻAŃCA

Odpust zupełny

Podstawowe warunki, które należy wypełnić dla uzyskania odpustu zupełnego:

1) Należy wzbudzić intencję uzyskania odpustu.

2) Różaniec musi być odmówiony w kościele, w publicznym miejscu modlitwy lub w rodzinie, w społeczności religijnej lub w pobożnym stowarzyszeniu. Gdy modlitwie różańcowej towarzyszą inne okoliczności, Kościół wtedy mówi o udzieleniu odpustu cząstkowego.

3) Odmówić w całości przynajmniej jedną z czterech części różańca (pięć tajemnic określonej części), ale trzeba to zrobić w sposób nieprzerwany (jedną dziesiątkę po drugiej).

4) Podczas publicznego odmawiania różańca muszą być – w sposób dla danego miejsca właściwy – zapowiadane poszczególne tajemnice. W przypadku gdy modlitwę różańcową odmawiamy sami, wystarcza, że recytujemy modlitwy i że towarzyszy temu rozważanie stosownych tajemnic.

5) Na zakończenie należy odmówić modlitwę w intencji Ojca świętego np. „Pod Twoją obronę” lub przynajmniej jeden raz Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.

Pozostałe warunki dla uzyskania każdego odpustu zupełnego:

Być w stanie łaski uświęcającej.

Dobrze jest, jeśli pragnący dostąpić odpustu odbył spowiedź (nawet kilka dni wcześniej) i przyjął Komunię świętą w tym dniu, w którym chciałby zyskać odpust.

Wykluczyć wszelkie przywiązanie do grzechu, nawet powszedniego, tzn. tolerowanie u siebie złych przyzwyczajeń lub dobrowolne trwanie w jakimś nałogu.

Wykonać z pobożnością dzieło obdarzone odpustem.

About the Author