Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa

Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw.

J 12,12-13

Dzisiejsza liturgia przypomina nam triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

We mszy św. są ciągłe wzmianki o zbliżającej się już męce Pańskiej i triumfalnym zmartwychwstaniu. W łączności z Panem Jezusem prosimy Boga, aby wybawił nas z paszczy lwiej szatana. Następnie w liturgii modlimy się, abyśmy z cierpliwości Pana Jezusa czerpali naukę i stali się przez to uczestnikami Zmartwychwstania.

Fragmenty pouczają w przepięknych i głębokich słowach o tym, jak Syn Boży będąc równym Bogu uniżył się i przyjął postać niewolnika. Psalm responsoryjny mówi nam o dobroci Bożej dla nas pomimo ułomności i grzechów naszych.

Podobne wpisy