Nowe zalecenia sanitarne obowiązujące w kościołach

Od soboty 17 października 2020 roku w kościele obowiązują nowe przepisy sanitarne dotyczące limitu wiernych. W związku z tym, że Rzeszów znajduje się w czerwonej strefie pragniemy przypomnieć, że w naszym kościele podczas nabożeństwa może uczestniczyć 118 osób + osoby stojące na zewnątrz w bezpiecznych odległościach (1,5m) bez limitów. Wszystkich uczestniczących w nabożeństwach prosimy, by przestrzegali zasad sanitarnych: dezynfekcja, dystans (1,5m) i maseczka. Komunia święta nadal będzie udzielana na rękę przy chrzcielnicy, a w pozostałych miejscach do ust. Równocześnie przypominamy, że Msza święta w sobotę wieczorem jest Eucharystią niedzielną.

Ponadto Biskup Rzeszowski Jan Wątroba przypomina, że:

  • Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.
  • Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.
  • Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.

O przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń zwraca się też do wszystkich wiernych Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wobec zwiększającej się gwałtownie liczby zakażeń koronawirusem.

Przypomina także, że aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków.

Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, prosi o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję. Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.

About the Author