Odpust zupełny za zmarłych możemy ofiarować przez cały listopad 2020

Uroczystość Wszystkich Świętych i czas oktawy jest dla nas okazją do zyskiwania odpustów dla siebie lub naszych zmarłych. W tym roku z racji zamknięcia cmentarzy od 31 października do 2 listopada oraz ograniczeń sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa odpusty te możemy zyskiwać przez cały miesiąc. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie przez 8 dowolnie wybranych przez siebie dni listopada.

Ogólne warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego
  • stan łaski uświęcającej, czyli brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna
  • przyjęcie Komunii świętej
  • odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec święty
  • w czasie nawiedzenia kościoła lub cmentarza należy odmówić: Ojcze nasz i Wierzę w Boga
  • odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia.

Ponadto Penitencjaria Apostolska przypomina, że osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

About the Author