INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
PARAFII ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W RZESZOWIE

 1. 3 Niedziela Zwykła.
 2. Niedziela Słowa Bożego – poświęćmy dzisiaj chwilę czasu na studium Pisma Świętego.
 3. Dzisiaj również Dzień solidarności z Chorwacją – polecamy poszkodowanych w trzęsieniu ziemi modlitwie, oraz możemy wesprzeć ofiarą do puszek po Mszach św.
 4. W poniedziałek Święto Nawrócenia Św. Pawła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 5. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie bierzmowanych klasy VIII w kościele.
 6. We wtorek wsp. Św. Tymoteusza i Tytusa.
 7. W środę natomiast spotkanie kandydatów do bierzmowania klasy VII o godz. 19:00 on-line.
 8. W czwartek wsp. Św. Tomasza z Akwinu.
 9. Inne informacje na tablicy ogłoszeń.
 10. Prasa katolicka przy wejściu do kościoła.
 11. Dziękujemy za wszystkie dary i ofiary na rzecz naszej parafii.

Zaktualizowano 23.01.2021
Przeznaczono do użytku wewnętrznego Parafii