INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
PARAFII ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W RZESZOWIE

 1. 11  Niedziela Zwykła. Dzisiaj dzień modlitwy w intencji Kościoła, Ojca Świętego Franciszka i Ojczyzny.
 2. Zmiana tajemnic różańcowych, w zakrystii przyjmowane są wpłaty od Przyjaciół Seminarium Duchownego.
 3. Składka z dzisiejszej niedzieli na potrzeby parafii.
 4. Nabożeństwo do Serca Bożego dzisiaj i w tygodniu o godz. 17:40.
 5. W poniedziałek wsp. Bł. Michała Kozala.
 6. W czwartek wsp. Św. Alberta Chmielowskiego.
 7. W czwartek o godz. 17:15 Drga Krzyżowa prowadzona przez Wspólnotę Drogi Krzyżowej, a po niej Msza św. w ich intencji.
 8. Inne informacje na tablicy ogłoszeń.
 9. Prasa katolicka przy wejściu do kościoła.
 10. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i uczestniczyli w przeprowadzonej wizytacji kanonicznej parafii.
 11. Dziękujemy za wszystkie dary i ofiary na rzecz naszej parafii.

Zaktualizowano 13.06.2021
Przeznaczono do użytku wewnętrznego Parafii