INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
PARAFII ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W RZESZOWIE

  1. Dziś 14 Niedziela Zwykła.
  2. Pierwsza niedziela miesiąca modlimy się za Diecezję i Seminarium Duchowne, ofiary składamy na ten cel. 
  3. W poniedziałek przypada naszej parafii doroczna Adoracja Najświętszego Sakramentu, jej porządek następujący: po Mszy św. porannej do godz. 10:00 – po południu od godz. 16:00 do Mszy św. wieczornej.
  4. We wtorek wsp. Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
  5. W czwartek wsp. Św. Jana z Dukli.
  6. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych, a składka na potrzeby parafii.
  7. Inne informacje na tablicy ogłoszeń.
  8. Prasa katolicka przy wejściu do kościoła.
  9. Do wszystkich ofiarodawców kierujemy serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na rzecz parafii.

Zaktualizowano 3.07.2021
Przeznaczono do użytku wewnętrznego Parafii