Pasterka

Do 5 stycznia 2024 Kościół święty wielbi Boga w Trójcy Świętej Jedynego za to, że Syn Boży narodził się z Najświętszej Maryi Panny w Betlejem.

Boże Dziecię, które Najświętsza Dziewica Maryja złożyła po narodzeniu w betlejemskim żłobie – to nasz Odkupiciel i Zbawiciel, to nasza Droga, Prawda i Żywot. Stąd wszędzie pełno radości: w kościele, w rodzinach chrześcijańskich i duszach wiernych. Wyrazem radości są uroczyste nabożeństwa, różne religijne zwyczaje, szczególnie pełna pogody pieśń kolędowa.

Rysunek: Jan Stańda, 1963r.

W wigilijną niedzielę, 24 grudnia br., w naszym kościele, wierni zgromadzili się, aby uczestniczyć tradycyjnej Pasterce. Uroczysta Msza Święta Bożego Narodzenia o północy sprawowana przez Księdza Proboszcza Stanisława Wójcika w asyście: ks. Mirosława Kardasia, Ks.Krzysztofa Szota, ks. Lucjana Dyki, ks. ks. Dariusza Bakalarza, ks. Jana Pomianka.

About the Author