PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE DZIECI

Opiekun: ks. Mirosław Kardaś
  • O NAS

Dzieci, które należą do Papieskiego Dzieła Misyjnego, modlą się i składają ofiary dla swoich małych braci i sióstr z dalekich misyjnych krajów. Modlitwa ta pomaga im odnaleźć drogę do Chrystusa oraz przynosi ulgę w codziennym życiu, w cierpieniach, chorobach i troskach. Umacnia także misjonarzy w ich mozolnej apostolskiej pracy. Ofiary pieniężne składane przez katolickie dzieci przeznaczane są na zakup żywności, ubrań, lekarstw, przyborów szkolnych, na wyposażenie przedszkoli, szkół i sierocińców. Legitymacja wstąpienia do PDMD

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” Pewnego razu pan Jezus wraz ze swoimi uczniami podążał w kierunku Jerozolimy. po drodze zatrzymał się w Judei za rzeka Jordan, gdzie nauczał i uzdrawiał chorych. I wtedy właśnie przyprowadzono do Niego dzieci z prośbą, aby je pobłogosławił. Kiedy uczniowie nie chcieli się na to zgodzić, Pan Jezus powiedział do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże” (Łk 18,16).

Wiara jest darem, skarbem dlatego, Sobór Watykański II naucza, że kazy chrzczony ma obowiązek i prawo do apostolstwa, „czyli do przyczyniania się do tego, aby ludzie na całym świecie poznali i przyjęli orędzie zbawienia”. Takimi apostołami mogą być dzieci. Nie muszą one wyjeżdżać na tereny misyjne. Swoje powołanie misyjne dzieci realizują min. należąc do Pieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD).

PDMD Założył Biskup Karol de Forbin – Janson w 1834 roku, wg wskazówek Pauliny Jaricot założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Hasłem dzieła jest myśl: „Dzieci – dzieciom misji”. Celem działalności PDMD jest rozpalenie w sercach dzieci miłości do mosji oraz duchowej i materialnej solidarności z rówieśnicami z krajów misyjnych i misjonarzy.

Dzieci duchowo pomagają misjom przez:

  • Modlitwę
  • Wyrzeczenia – ofiarę dobrowolnych cierpień
  • Świadectwo życia w przyjaźni z Jezusem
  • Dobre uczynki – życzliwość, wrażliwość wobec innych

Pomoc materialna polega na gromadzeniu drobnych ofiar z różnych okazji:

  • „Grosik” z własnych wyrzeczeń
  • Składają koperty misyjne z okazji I Komunii Świętej w Białym Tygodniu
  • Zbiórka ofiar od dorosłych np. „Kolęda misyjna”, kiermasz, loteria
  • Kupowanie prasy misyjnej

Oficjalnie w naszej Parafii i Szkole Podstawowej nr 12 w Rzeszowie PDMDZ rozpoczęło swoją działalność 22 października 2007 r. Podczas uroczystej Mszy św. ks. Proboszcz Stanisław Wójcik przyjął przyrzeczenia od 28 dzieci, które zapisały się do PDMD. Po Mszy świętej i modlitwie różańcowej ks. katecheta Daniel wręczył dzieciom Legitymacje i pamiątkowe kalendarze o tematyce misyjnej na rok 2008.

Panie Jezu, który codziennie obdarzasz mnie swoją miłością – spraw, aby mogły przychodzić do ciebie także dzieci, które Ciebie nie znają. Spraw, aby misjonarze zanieśli im Dobra Nowinę o zbawieniu. Pragnę uczestniczyć w papieskim Dziele Misyjnym Dzieci, wspomagać modlitwa i ofiarą dzieci z krajów misyjnych, aby być małym pomocnikiem misjonarzy. Błogosław memu postanowieniu. Założycielem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci jest bp KAROL FORBIN-JANSON

Linki:

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
Napisz do nas!