“Także i my, rozpoczynający tę drogę, jesteśmy wezwani, by stać się ekspertami w sztuce spotkania. Nie w organizowaniu wydarzeń, czy rozważań teoretycznych nad problemami, ale przede wszystkim w poświęcaniu czasu na spotkanie z Panem i promowaniu spotkań między sobą”.

Słowa papieża Franciszka wypowiedziane podczas Mszy św. inaugurującej XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, 10 października 2021 r.

Diecezjalna droga synodalna

Refleksja skierowana do Ruchów, Stowarzyszeń, Fundacji Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, opracowana w oparciu o nauczanie Papieża Franciszka, Magisterium Synodalne…

Zapraszamy na oficjalną stronę SYNODU w diecezji rzeszowskiej.

http://www.synodrzeszow.pl