Post -modlitwa-jałmużna

Za nami kolejne rekolekcje wielkopostne, które przeżywaliśmy od środy popielcowej do niedzieli, a poprowadził je O.. Przemysław Pliszczyński- karmelita.

To był czas, w którym w szczególny sposób mogliśmy się zbliżyć do Boga. Ksiądz Przemysław zachęcał nas przede wszystkim do tego aby wejść na pustynię swojego serca i odkryć to co jest przeszkodą do prawdziwej przemiany. Drogą do tego jest przeżywanie osobistej modlitwy, modlitwy sercem, modlitwy w milczeniu, tak aby usłyszeć Głos Boga, który jest często zagłuszany przez zgiełk tego świata. Taką możliwość mamy w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas której jest nam łatwiej wejść w obecność Boga i otworzyć się na to co chce nam powiedzieć, w ciszy adoracji łatwiej jest doświadczyć działania Ducha Świętego i poszerzać swoje serce na potrzeby bliźnich.

Dziękujemy Ojcu Karmelicie Przemysławowi za ten szczególny czas zadumy, nawrócenia…, za głoszone Słowo Boże, wprowadzające nas do owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu, a przez to przygotowujące nas do radosnego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Podobne wpisy