Prymicje ks. Roberta Firka w naszej parafii

W niedzielę 21 czerwca 2020 roku o godz. 10.30 odbyły się w naszym kościele prymicje ks. Roberta Firka – pochodzącego z Rożnowic. W październiku 2019 roku został on skierowany przez Księdza Rektora WSD w Rzeszowie do odbycia praktyki duszpasterskiej w ramach działającej w naszej parafii Oazy. W ramach tej posługi uczył się jak pracować z dziećmi i młodzieżą szkolną. Z tej racji w naszej parafii odbyły się jego prymicje.

Na początku Mszy świętej Ksiądz Prymicjant został przywitany przez młodzież Oazową, oraz jej moderatora – ks. Roberta Karasia. Następnie wygłosił okolicznościową homilię i udzielił wszystkim prymicyjnego błogosławieństwo. Za jego przyjęcie w wierni mogli otrzymać łaskę odpustu zupełnego.

Msza święta prymicyjna to doskonała okazja do dziękczynienia za dar nowych powołań do kapłaństwa. W tym roku z rąk ks. bp Jana Wątroby 6 neoprezbiterów przyjęło święcenia kapłańskie. Nie ustawajmy więc w modlitwie o nowe i święte powołania do służby Bożej w Kościele.

About the Author