„Przedstawieni i wybrani” – uczniowie klas VII rozpoczęli przygotowania

W środę 18 listopada 2020 roku w liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny – patronki młodzieży w naszej parafii odbył się obrzęd przedstawienia i wybrania uczniów klas VII na kandydatów do sakramentu bierzmowania. Miał on miejsce w kościele w obecności rodziców i całej wspólnoty parafialnej, w której młodzież oficjalnie rozpoczęła przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Uroczystemu obrzędowi przewodniczył ks. Robert Karaś – odpowiedzialny w naszej parafii za przygotowanie kandydatów z klas VII do bierzmowania.

W kazaniu nawiązując do współczesnych problemów młodych ludzi ks. Robert przypomniał o wielkiej roli domu rodzinnego. Następnie zwrócił uwagę na to, iż rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci i to ich obowiązkiem jest przekazywanie wiary. Ważną rolę pełnią w tym przekazie wspólne rozmowy, świadectwo własnej drogi wiary, przykład modlitwy i motywowanie swoich dzieci do poznawania Boga. Rodziców w tym wspomagają katecheci i cała wspólnota parafialna otaczając ich swoją modlitwą.

Następnie po kazaniu odbył się obrzęd przedstawienia i wybrania. Kandydaci zostali wezwani po imieniu i zobowiązali się do uczynienia wszystkiego, by z pomocą łaski Bożej jak najlepiej przygotować się do Bierzmowania. Świadectwo o nich wobec wspólnoty Kościoła parafialnego złożyli także rodzice i katecheci.

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania w naszej parafii odbywa się według programu Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej „Młodzi na progu”. Kandydaci będą uczestniczyli w spotkaniach z księdzem, przydzielonymi animatorami, oraz w celebracjach i rekolekcjach. Wszystko to ma im pomóc otworzyć się w pełni na działanie Ducha Świętego.

About the Author