Rocznica poświęcenia Kościoła własnego

W ostatnią niedzielę października w kościołach konsekrowanych obchodzi się uroczystość poświęcenia kościoła własnego. Jest ona okazją do modlitewnej wdzięczności wobec tych, którzy budowali i fundowali świątynię jako wyraz swojej głębokiej wiary. Stąd niedziela ta przypomina nam o realizacji piątego przykazania kościelnego. Zatem naszym przywilejem i obowiązkiem jest troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Nasza parafia powstała 25 lat temu – 20 sierpnia 1995 roku. Erygował ją ówczesny biskup rzeszowski ks. bp Kazimierz Górny. Jej pierwszym proboszczem i budowniczym został ks. Stanisław Wójcik. Od kwietnia 1999 r. rozpoczęto budowę świątyni parafialnej, którą ukończono w 2011 roku. Wtedy to 19 czerwca 2011 roku ks. bp Kazimierz Górny dokonał jej konsekracji.

Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyłączyli się do zaistnienia naszego kościoła, oraz tych którzy dzisiaj dbają o jego potrzeby materialne i duchowe.

About the Author