Rodzina – rodzinie

30 marca 2017r. odbyło się spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas (dalej PZC). Stanisław Łuszczki omówił bierzące tematy z życia PZC i Caritas Diecezji Rzeszowskiej. 

PZC zobowiązał się w ramach programu Caritas „Rodzina – rodzinie” przez najbliższe 6 miesięcy objąć pomocą rodzinę Hagop Minasian o numerze ID2635 z Syrii. Ta pomoc wynosi 510 zł miesięcznie.

Ponieważ wojna trwa od kilku lat, uchodźcy mieszkający w krajach sąsiadujących z Syrią zmagają się z coraz większymi problemami ekonomicznymi – wykorzystali już oszczędności i dostępne im zasoby, długi gospodarstw domowych są coraz wyższe, średnio sięgają 900 dolarów. Zdecydowana większość uchodźców żyje poniżej linii ubóstwa.

Rodzina objęta naszym patronatem to Hagop Minasian który ma 74 lata i mieszka w Aleppo z żoną Khatun Kasis, która ma 70 lat. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście oraz żywność, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Obecnie jest jeszcze zimno, mieszkanie wynajęte wymaga ogrzewania zakupionym „mazutem”.

Tak możemy przyłączyć się do pomocy:

  • Jedną z możliwości jest przekazanie dowolną ofiarę na konto: Parafialny Zespół Caritas przy parafii św.J.S.Pelczara 32 8642 1126 2012 1125 3026 0001 z dopiskiem „Aleppo”.
  • Drugą możliwością jest wrzucenie ofiary do puszki „Caritas” znajdującej się po lewej stronie kościoła przy św. Ricie. 

Ogólnopolska strona programu : www.rodzinarodzinie.caritas.pl

About the Author