Sakrament bierzmowania, sakramentem dojrzałości.

W czwartkowy wieczór 25 kwietnia w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez młodzież z naszej parafii oraz parafii sąsiednich: parafii Załęże i Św. Jana Pawła II. O godz. 18:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Bpa Jana Wątroby z udziałem księży proboszczów parafii z których pochodziła bierzmowana młodzież.

 Bierzmowanie to sakrament, który został ustanowiony przez Pana Jezusa w dniu pięćdziesiątnicy, gdy na zgromadzonych na modlitwie w wieczerniku Apostołów zesłał Ducha Świętego. Natomiast w Dziejach Apostolskich (Dz 8:17) czytamy: „Wtedy więc wkładali (Apostołowie) na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego”. Owo wkładanie rąk Kościół katolicki uznaje za początek sakramentu bierzmowania. Do gestu tego w bardzo wczesnym okresie dodano namaszczenie wonną oliwą. Ten dodatkowy znak pozwalał lepiej wyrazić prawdę, że sakrament bierzmowania udziela daru Ducha Świętego.

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”
/KKK 1285/

Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.

[Best_Wordpress_Gallery id=”98″ gal_title=”2019 Bierzmowanie”]

About the Author