Szkolne Rekolekcje Wielkopostne 2020

W dniach 3 – 5.03.2020 w naszej parafii odbyły się rekolekcje szkolne. Uczestniczyli w nich uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rzeszowie oraz z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rzeszowie. Rekolekcje były włączone w plan Misji Parafialnych, które obecnie przeżywamy.

Na zaproszenie Księży Misjonarzy przybyli do nas klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego ks. Saletynów z Karkowa: dk. Tomasz, kl. Wiktor i ich pomocnik Kamil, a skład uzupełniła s. Fabiana z zakonu sióstr Felicjanek, która ubogacała ten czas śpiewem i grą na gitarze.

Rekolekcje były podzielone na dwie kategorie wiekowe uczniowie z klas I-II oraz IV-VIII. Prowadzący nauki w piękny sposób dostosowali przekazywane treści do wieku słuchaczy.

  • W pierwszym dniu zwracali uwagę na to by dostrzec swoje piękno i wartość którymi nas obdarzył Bóg. Przypominali o wielkiej miłości Boga do każdego człowieka i zachęcali, by każdy pokochał siebie samego.
  • W drugim dniu uczniowie mieli za zadanie odnaleźć drogocenną perłę, czyli największy skarb dla każdego chrześcijanina. Rekolekcjoniści zwracali uwagę, że największy skarbem jest osoba Jezusa i zachęcali do odnalezienia Go w konfesjonale. Był to też dzień spowiedzi. Wielu starszych uczniów skorzystało z Sakramentu Pokuty i Pojednania.
  • Dzień trzeci zakończył rekolekcje Eucharystią w intencji szkół znajdujących się na terenie naszej parafii. W tym też dniu nasi uczniowie dowiedzieli się o orędziu Matki Bożej z La Salette i zostali zachęceni do regularnego chodzenia na niedzielne Msze św., modlitwy i szanowania Imienia Jezus.

Dziękujemy bardzo Księżom Saletynom i s. Fabianie za zaangażowanie i przeprowadzenie dla uczniów naszych szkół nauk rekolekcyjnych. Wyrażamy także naszą wdzięczność Dyrekcji, Nauczycielom, którzy przyprowadzili uczniów do kościoła i pełnili opiekę nad uczniami.

Ks. Mirosław Kardaś

About the Author