“To jest Dom Boży i brama do Nieba” – Rocznica Poświęcenia Kościoła

W ostatnią niedzielę października Kościół obchodzi Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. To obok odpustu parafialnego największe święto Parafii.

Nawiązuje ono do wspomnienia dnia przyjęcia chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Odtąd nie może on służyć żadnym świeckim celom.

Poświęcenie kościoła (dawniej zwane też konsekracją) jest formą uroczystszą – przewodniczy mu biskup, sprawujący bogate obrzędy. Od budowniczych otrzymuje on klucze do świątyni, po otwarciu drzwi jako pierwszy do niej wchodzi, wprowadzając lud. Podczas uroczystej Eucharystii kropi ołtarz i ściany wodą święconą, namaszcza też ołtarz i ściany (w czterech lub dwunastu miejscach – tzw. zacheuszkach). W ołtarzu umieszcza się ponadto relikwie świętych, zapala światła i okadza nową świątynię. Po raz pierwszy też umieszcza się Chleb Eucharystyczny w tabernakulum.

Nasza świątynia parafialna została konsekrowana 11 czerwca 2011 roku przez J.E. ks. bpa Kazimierza Górnego – pierwszego biskupa rzeszowskiego. Uroczystość ta miała miejsce w 20 rocznicę beatyfikacji, dziś już św. Józefa Sebastiana Pelczara.

Dzisiejsze święto to piękna okazja, by wspomnieć tych wszystkich, którzy przyczynili się do powstania i upiększenia naszej świątyni parafialnej. Naszą wdzięczność wyrażamy więc kapłanom, z Księdzem Proboszczem na czele, osobom zaangażowanym w Komitet Budowy Kościoła, oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy modlitwą, cierpieniem, pracą i ofiarą materialną zaangażowali się w to wspólne dzieło.

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne – Bóg zapłać!

About the Author