Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa Sebastiana Pelczara

19 stycznia w kalendarzu liturgicznym obchodzimy uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara – głównego patrona naszej diecezji i parafii. Z tej racji w tym dniu obchodzimy główną uroczystość odpustową. Tegorocznej sumie odpustowej przewodniczył ks. bp Kazimierz Górny – pierwszy ordynariusz diecezji rzeszowskiej. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Łukasz Chmielewski – proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Rzeszowie.

Ks. Łukasz swoją odpustową homilię oparł o trzy rzeczy: postać św. Józefa Sebastiana Pelczara, wstyd, który jest każdemu konieczny i miłość, o której przypomina nam dzisiejsza Ewangelia. W obecnym roku duszpasterskim przeżywanym pod hasłem “Zgromadzeni na świętej wieczerzy” kaznodzieja zacytował wiernym wskazówki św. bpa Pelczara odnośnie przygotowania, przeżywania i przyjmowania Eucharystii.

Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo do naszego świętego patrona, a następnie odśpiewano uroczyste Te Deum, po którym Ksiądz Biskup udzielił eucharystycznego błogosławieństwa.

About the Author