Wieczór kolęd i pastorałek

Anioł pasterzom mówił, Chrystus się wam narodził… to słowa kolędy, przełożonej w XVI wieku na język polski z łac. oryginału „Dies est laetitiae”.


About the Author