Wielki Piątek

W naszej parafii Liturgia Wielkopiątkowa – Liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła się o godz. 17.00. Wielki Piątek to jedyny dzień w roku liturgicznym, w którym nie celebruje się Mszy Świętej, jako że tego dnia Jezus – Baranek Paschalny – umierał na krzyżu za nasze grzechy, po czym został złożony w grobie. Te wydarzenia są też celebrowane podczas liturgii. Bardzo skromna oprawa, obnażony ołtarz oraz kolor czerwony szat liturgicznych mają podkreślać jego pełen powagi i zadumy charakter. Po Modlitwie Powszechnej, została odśpiewana Męka Pańska. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża .Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż został wniesiony przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłaniał ramiona Krzyża zer śpiewem: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadali: „Pójdźmy z pokłonem”. Po liturgii Krzyż został w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy mógł go adorować. Po czym nastąpiło już tylko rozdanie Komunii Świętej i przeniesienie Najświętszego Sakramentu okrytego welonem do specjalnego zaciemnionego miejsca w Kościele, zwanego ciemnicą, na znak złożenia Jezusa do grobu.

Po tych uroczystościach adoracja w naszej parafii trwała do godziny 23.00. Zostały odśpiewane trzy części Gorzkich Żali, a po nich wierni mogli trwać przed Najświętszym Sakramentem na indywidualnej modlitwie.

Tekst:MB

Fot.:MCZ

W kościele parafialnym Liturgia Wielkiego Piątku – Odsłonięcie Krzyża.
Celebransem jest ks. dr Lucjan Dyka

Po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej, przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji.

Przeniesiony Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i wystawiony do adoracji.
Liturgia Wielkiego Piątku w Kaplicy Szpitalnej
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej .
Na zdj. Ks. mgr Jacek Kaszycki Ks. mgr Grzegorz Wolan

Adoracja przy Grobie Pańskim w Kaplicy Szpitalnej.

About the Author