WIZYTA DUSZPASTERSKA A.D. 2020
W PARAFII ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA
W RZESZOWIE

Od piątku 27 grudnia 2019 roku rozpoczynamy w naszej parafii wizytę duszpasterską. Z racji zbliżających się Misji Świętych – chcemy zaprosić osobiście każdą rodzinę, a także uaktualnić kartotekę parafialną. Prosimy więc o nakrycie stołu białym obrusem, ustawienia krzyża, świec i wody święconej. Niech w tym religijnym obrzędzie błogosławieństwa domu towarzyszą nam wszyscy domownicy.

Program kolędy jest następujący:

PIĄTEK – 27.12.2019 – od godz. 16.00 – 21.00

 1. ul. Światowida,  ul. Lecha
 2. ul. Szczytowa, ul. Sadowa, ul. Gajowa
 3. ul. Lwowska 9, ul. Lwowska 11, ul. Lwowska 13 – bloki
 4. ul. Szkolna

SOBOTA – 28.12.2019 – od godz. 9.00 – 17.00 z przerwą od 12.30 – 13.30

 1. ul. Chłędowskiego, ul. Michałowskiego, ul. Konfederatów Barskich od końca do Domu Kultury, ul. Konfederatów Barskich – numery parzyste
 2. ul. Żołnierzy I AWP, ul. Konfederatów Barskich – numery nieparzyste,
  ul Macha, ul. Witwickiego, ul. Ogrodowa
 3. ul. Pogodna, ul. Spółdzielcza, ul. Wesoła , ul. Piętaka, ul. Nadbrzeżna, ul. Dolna,
 4. ul. Traugutta – od końca, ul. Ściegiennego

PONIEDZIAŁEK – 30.12.2019 – od godz. 16.00 – 21.00

 1. ul. Olchowa, ul. Załęska – domy, ul. Modra, ul. Bystra, ul. Torfowa
 2. ul. Na Wzgórzu, ul. Na Stoku, ul. Wąwozowa, ul. Wyżynna
 3. ul. Na Skały,
 4. ul. Załęska – bloki 8d + ul. Morawskiego

CZWARTEK – 02.01.2020 – od godz. 16.00 – 21.00

 1. ul. Polna – domy + blok 12, ul. Stawowa
 2. ul. Morgowa – od końca
 3. ul. Morgowa – od początku + numery parzyste
 4. ul. Kurpiowska 2

SOBOTA – 04.01.2020 – od godz. 9.00 – 17.00 z przerwą od 12.30 – 13.30

 1. ul. Kurpiowska 5 – od początku
 2. ul. Kurpiowska 5 – od końca
 3. ul. Kurpiowska 3
 4. ul. Podhalańska 2

WTOREK – 07.01.2020 – od godz. 16.00 – 21.00

 1. ul. Małopolska 4 – od początku
 2. ul. Małopolska 4 – od końca
 3. ul. Małopolska 8 – od początku
 4. ul. Małopolska 8 – od końca

ŚRODA – 08.01.2020 – od godz. 16.00 – 21.00

 1. ul. Mazurska 7
 2. ul. Mazurska 9 + domy z ul. Mazurskiej
 3. ul. Mazurska 15

CZWARTEK – 09.01.2020 – od godz. 16.00 – 21.00

 1. ul. Podhalańska 1
 2. ul. Podhalańska 3
 3. ul. Kurpiowska 4 + ul Małopolska 2 + ul. Małopolska 1

PIĄTEK – 10.01.2020 – od godz. 16.00 – 21.00

 1. ul. Krakusa 11
 2. ul. Krakusa 9
 3. ul. Krakusa 7

SOBOTA – 11.01.2020 – od godz. 9.00 –17.00 z przerwą od 12.30 – 13.30

 1. ul. Mieszka I – od FRACA,  ul. Głęboka – od 12 do końca i nieparzyste, ul. Krakusa – domy, ul Sobótki, ul. Drzymały,
 2. ul. Wandy, ul. Wawelska, ul. ul. Sabały, ul. Kusocińskiego i ul. Olszewskiego
 3. ul. Południowa – nieparzyste, ul. Sułkowskiego, ul. Solskiego i ul. Marusarzówny – szeregówki,

PONIEDZIAŁEK – 13.01.2020 – od godz. 16.00 – 21.00

 1. ul. Krakusa 5
 2. ul. Krakusa 3
 3. ul. Krakusa 1

WTOREK – 14.01.2020 – od godz. 16.00 – 21.00

 1. ul. Głęboka– szeregówki 2, 4 , 6
 2. ul. Nazimka 3, ul. Nazimka – domy
 3. ul. Czecha – domy + blok 14 + blok 12 + ul. Ogińskiego

ŚRODA – 15.01.2020 – od godz. 16.00 – 21.00

 1. ul. Twardowskiego 29 + 27
 2. ul. Twardowskiego 25 + 23
 3. ul. Twardowskiego 21 + 19

CZWARTEK 16.01.2020 – od godz. 16.00 – 21.00

 1. ul. Twardowskiego 17 + 15
 2. ul. Twardowskiego 13 + 11
 3. ul. Marusarzówny 12

PIĄTEK 17.01.2020 – od godz. 16.00 – 21.00

 1. ul. Twardowskiego 6
 2. ul. Lwowska, ul. Zenitowa, ul. Witolda, ul. Litewska – domy
 3. ul. Litewska 2 – blok

SOBOTA 18.01.2020 – od godz. 9.00 – 13.30

 1. ul. Nazimka 2
 2. ul. Twardowskiego 4
 3. ul. Twardowskiego 2

W programie kolędy mogą nastąpić zmiany, które będą aktualizowane na bieżąco.

Przeznaczono do użytku wewnętrznego Parafii