XXI Dzień Papieski pod hasłem: NIE LĘKAJCIE SIĘ!

10 października 2021 roku w całej Polsce obchodzony jest XXI Dzień Papieski pod hasłem NIE LĘKAJCIE SIĘ! Ta, chyba najbardziej znana na świecie wypowiedź Jana Pawła II pochodzi z Jego homilii wygłoszonej 22 października 1978 roku podczas Mszy Świętej na placu św. Piotra w Rzymie, inaugurującej Jego pontyfikat, homilii programowej dla kolejnych 27 lat działalności polskiego papieża. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia przeprowadza w tym dniu zbiórkę pieniędzy na stypendia dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży.

Zbiórka funduszy prowadzona będzie także przed naszym kościołem po każdej Mszy Świętej. Przeprowadzą ją uczniowie z klas VIII, przygotowujący się w tym roku do sakramentu bierzmowania.

Z okazji Dnia Papieskiego w sobotę 09 października br. w Rzeszowie w godz. 10.00 – 18.00 tradycyjnie będzie możliwe odbycie pielgrzymki „Rzeszowskim Szlakiem Świętych” w czasie której będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o umocnienie w wierze i o ustanie epidemii. Pielgrzymowanie można rozpocząć indywidualnie przy naszym kościele i dalej podążyć wyznaczonym szlakiem. Na trasie pielgrzymki znajdują się: kościół farny, bazylika oo. Bernardynów, kościół św. Krzyża, Krzyż Ofiar Komunizmu, Katedra, kościół św. Józefa na osiedlu Staromieście, kościół św. Jadwigi, kościół bł. Karoliny Kózki, kościół św. J.S. Pelczara i kościół Matki Bożej Saletyńskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tegorocznym Dniu Papieskim. Niech nasze wspólne zaangażowanie, zarówno modlitewne jak i materialne, przyczyniają się do budowania “żywego pomnika” św. Jana Pawła II.

About the Author