Akcja Katolicka

 • Asystent kościelny: ks. Stanisław Wójcik
 • Prezes Oddziału Parafialnego: Barbara Korczyńska
 • Kronikarz: Piętka Janina

O NAS

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią Kościoła w realizowaniu apostolskiej misji należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy ,,winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła” wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej, jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich. Akcja Katolicka była w Polsce żywa i przyniosła wiele owoców. ,,Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna” (Przemówienie Jana Pawła II do biskupów polskich podczas wizyty ,,Ad limina”, 12.01.1993 r.). Podejmując wezwanie Ojca Świętego Konferencja Episkopatu Polski powołała do życia Akcję Katolicką w Polsce.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej został powołany 8 grudnia 1997r. Powołanie i zorganizowanie Oddziału zawdzięcza parafia ks. Proboszczowi i pani Danucie Chamów- pierwszej prezes.

Działalność Akcji Katolickiej na terenie parafii jest bardzo szeroka, obejmuje m.in.:

 • Stałą formację wszystkich członków
 • Czynny udział we wszystkich uroczystościach parafialnych
 • Codzienne prowadzenie modlitwy Koronki do Miłosierdzia Bożego
 • Odprawianie Żywej Drogi Krzyżowej – na wzór Żywego Różańca, ze zmianą stacji w każdy I piątek miesiąca
 • Organizowanie wypoczynku dla dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych
 • Organizacja dożynek parafialnych i festynów
 • Pielgrzymki piesze i autokarowe
 • Pomoc w budowie świątyni i modlitwy w tej intencji
 • Spotkania opłatkowe i wielkanocne

Oddział Parafialny liczy 35 osób.

Spotkania Oddziału – w każdą II niedzielę miesiąca, a w każdy czwartek uczestnictwo w Mszy św. o godz 18:00

Linki:

Serwis ogólnopolski Akcji Katolickiej
Napisz e-list do nas!