RÓŻE RÓŻAŃCOWE

  • Opiekun: ks. Stanisław Wójcik
  • Prezes: Tadeusz Kawa
  • Kronikarz: Krystyna Marciniec

„Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety.

Na tle słów: „Zdrowaś Maryja” dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania.”
[Jan Paweł II]

W naszej parafii obecnie jest :

  • 3 Róże Dzieci
  • 3 Róże Mężczyzn
  • 10 Róż Niewiast
  • 1 Róża Rodzin

Zmiana tajemnic w każdą drugą niedzielę miesiąca:

  • Róże Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 7.00
  • Róża Rodzin po Mszy św. o godz 9:00
  • Róże Dziecięce po Mszy św. o godz 10:30

Spotkania formacyjne z katechezą, wspólnym śpiewem, omawianiem ważnych spraw dotyczących parafii – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Ustalane są intencje modlitewne na dany miesiąc.

„Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.”

[Jan Paweł II – Rosarium Virginis Mariae]