DROGA KRZYŻOWA

Droga Krzyżowa – to nabożeństwo polegające na rozważaniu 14 stacji, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa na śmierć i złożenia do grobu.

Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie (Via Dolorosa). W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku.

W kościołach katolickich droga krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych najczęściej na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą rozważań medytacyjnych.

Jan Paweł II odprawiał drogę krzyżową w każdy piątek przez cały rok i codziennie w Wielkim Poście.

Formę nabożeństwa reguluje czwarte wydanie Enchiridion Indulgentiarum (promulgowane przez Pawła VI):

 1. Pobożne ćwiczenia należy odprawiać przed stacjami drogi krzyżowej prawnie erygowanymi.
 2. Do erygowania prawdziwej drogi krzyżowej wymaga się 14 stacji krzyżów, przy których zwykło się zamieszczać z pożytkiem tyleż obrazów, przedstawiających stacje jerozolimskie.
 3. Zgodnie z powszechnie przyjętym zwyczajem pobożna praktyka składa się z czternastu pobożnych czytań, do których dodaje się pewne wezwania modlitewne.

Zapisane w tradycji katolickiej stacje drogi krzyżowej to:

 1. Pan Jezus na śmierć skazany.
 2. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona.
 3. Pierwszy upadek Pana Jezusa.
 4. Pan Jezus spotyka swą matkę.
 5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi.
 6. Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa.
 7. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi.
 8. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty.
 9. Trzeci upadek Pana Jezusa.
 10. Pan Jezus z szat obnażony.
 11. Pan Jezus przybity do krzyża.
 12. Pan Jezus umiera na krzyżu.
 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża.
 14. Pan Jezus złożony do grobu.

Pojawia się także 15. stacja, tj. Zmartwychwstanie, które, jak wierzą katolicy, nadaje sens całej ofierze Jezusa.

Istnieje zwyczaj, według którego po każdym wezwaniu (Stacja….) klęka się i na wezwanie prowadzącego: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie wszyscy uczestnicy nabożeństwa odpowiadają: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył, albo: Żeś przez Krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Po rozważeniu danej stacji prowadzący mówi: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami, w czasie której przechodzi się do kolejnej stacji.

W naszej parafii nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane jest:

 • w trzeci czwartek miesiąca o godzinie 17.15 prowadzone przez Wspólnotę Żywej Drogi Krzyżowej
 • w każdy piątek Wielkiego Postu w następującym porządku:
  • bezpośrednio po Mszy świętej porannej o godzinie 7.00;
  • po południu o godzinie 17.15 – dla wszystkich;
  • wieczorem po Mszy świętej – dla młodzieży.