Chór Parafialny „Magnificat”CHÓR_LOGO

  • Opiekun: Ks. Stanisław Wójcik

„Potem, poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi wysławiali Go śpiewając: Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość.” (2Krn 20,22)

Praca chóru koncentruje się w naszej parafii. Podstawowym zadaniem chóru jest uczestniczenie w liturgii i wykonywanie muzyki liturgicznej, predestynowanej do oddawania czci Bogu i uświęcania wiernych. Próby odbywają się raz w tygodniu we wtorki po mszy św. o 18:00

Jeśli lubisz śpiewać i chcesz dołączyć do nas – zapraszamy.