STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ

WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

IM. ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W RZESZOWIE

  • Opiekun: ks. Stanisław Wójcik
  • Skarbnik: Maria Domańska

“Powołania do służby Bożej są wielkim skarbem i darem Bożym dla Kościoła i świata. Równocześnie wiemy, że wielu miejscach wierni odczuwają bolesny brak kapłanów”

[ ks. bp Kazimierz Górny ]

O NAS

Stowarzyszenie jest organizacją katolicką posiadającą swój statut i osobowość prawną. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie idei WSD w Rzeszowie, troska o rozwój powołań kapłańskich oraz niesienie pomocy duchowej przez modlitwę i apostolstwo. Stowarzyszenie świadczy również pomoc materialną, dzięki której rozwija się Seminarium. Aby zostać Członkiem Stowarzyszenia należy: mieć ukończone 18 lat życia, chcieć regularnie opłacać zadeklarowane składki, wypełnić deklarację i przekazać ją na wskazany adres. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne; osoby prawne są Członkami wspierającymi, działającymi przez swojego przedstawiciela.

Członków zwyczajnych i wspierających, na podstawie złożonej deklaracji, przyjmują Oddziały zorganizowane przy Parafiach. Oddział wybiera spośród siebie Skarbnika, który w wyznaczoną niedzielę miesiąca, po Mszach świętych, zbiera składki członkowskie.

W każdą niedzielę, w intencji żyjących i zmarłych Członków Stowarzyszenia, odprawiana jest Msza św. w kaplicy seminaryjnej. Każdy Członek Stowarzyszenia Przyjaciół otrzymuje czasopismo Seminaryjne “Znak Łaski”. W celu formacji Członków Stowarzyszenia organizowanie są spotkania, rekolekcje, dni skupienia i pielgrzymki.

Obecnie Oddział Parafialny liczy 23 osoby.

 

Adres: Stowarzyszenie Przyjaciół
Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie
ul. Połonińska 4, 35-082 Rzeszów

 

Nr konta: 05102043910000630200023093
PKO BP I Oddział w Rzeszowie

MODLITWA O POWOŁANIA

[ Jan Paweł II ]

O Jezu, Dobry Pasterzu, przyjmij nasze uwielbienie i pokorne dziękczynienie za powołania , których za sprawą Ducha Świętego nieustannie udzielasz swojemu Kościołowi. Wspomagaj biskupów, kapłanów, misjonarzy i wszystkie osoby konsekrowane. Spraw, niech dają przykład życia prawdziwie ewangelicznego. Udzielaj siły i wytrwałości tym, którzy przygotowują się do świętego posługiwania i życia konsekrowanego.

Pomnażaj liczbę pracowników Ewangelii dla zwiastowania Twojego imienia wszystkim narodom. Otaczaj opieką młodzież naszych rodzin i naszych wspólnot. Udzielaj jej gotowości i wspaniałomyślności do naśladowania Ciebie, który jesteś miłością. Przebacz wahania i niewierność tych, których powołałeś.

Wysłuchaj o Chryste nasze prośby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy, Twojej Matki i Królowej Apostołów. Niech Ta, która uwierzyła, towarzyszy swoją obecnością i swym przykładem tym, których powołujesz do wyłącznej służby dla Twojego Królestwa. Amen.

Św. Józefie Sebastianie – módl się za nami Bł. Karolino Kózka – módl się za nami.

Linki:

WSD Diecezji Rzeszowskiej