Proboszcz

  • Ks. Stanisław Wójcik 

Wikariusze:

  • Ks.Krzysztof Szot
  • Ks. Mirosław Kardaś
  • Ks. Robert Karaś

Rezydent

  • ks. Tomasz Kołodziej