Ks. Stanisław Wójcik
proboszcz

Wikariusze:

  • Ks. Krzysztof Szot
  • Ks. Mirosław Kardaś
  • Ks. dr Lucjan Dyka

Rezydent:

  • Ks. Dariusz Bakalarz