Proboszcz:

  • Ks. Stanisław Wójcik

Wikariusze:

  • Ks. Krzysztof Szot
  • Ks. Mirosław Kardaś
  • Ks. Robert Karaś

Rezydent:

  • ks. Tomasz Kołodziej