W naszej parafii przeżywamy dwa odpusty ku czci św. Józefa Sebastiana Pelczara:

  • w dniu liturgicznego wspomnienia – 19 stycznia
  • w rocznicę kanonizacji – 18 maja

Ponadto 22 maja uroczyście wspominamy św. Ritę z Cascii – patronkę spraw trudnych i beznadziejnych, której figura znajduje się w bocznej kaplicy.
W tym dniu święcimy przyniesione przez wiernych róże.